17 kwietnia 2024

Inforacje z Gminy Hrubieszów

W dniu 11.01.2008 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach odbyło się Spotkanie Opłatkowe Zamojsko – Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą, którą celebrował oraz wygłosił homilię, obecny na spotkaniu ks. bp dr Wacław Depo – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Następnie uczniowie z ZSP w Moniatyczach zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Dziś niebo się otwiera…”, a po nim wszyscy uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem.

Na uroczystości zaproszonych zostało 25 szkół „papieskich” z terenu Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

***

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Hrubieszów

W Urzędzie Gminy Hrubieszów kończą się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Hrubieszów w latach 2007-2020. Strategia jest opracowywana we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy. Dokument zostanie też poddany pod konsultacje społeczne, w związku z czym mieszkańcy Gminy Hrubieszów będą mieli możliwość wniesienia swoich uwag i sugestii w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na lata 2008-2020.

Uchwalenie zaktualizowanej strategii, uwzględniającej standardy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o środki finansowe na współfinansowanie inwestycji gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2008. Dlatego też po uchwaleniu dokumentu przez Radę Gminy Hrubieszów, zostanie on przedłożony do zatwierdzenia Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego.

Gminy z terenu Województwa Lubelskiego, które zamierzają aplikować o środki finansowe z RPO WL muszą zakończyć procedurę opracowania i uchwalenia lokalnych strategii do grudnia 2008 r.

info
Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki