15 czerwca 2024

Informacje z Gminy Hrubieszów

W dniu 15 lipca 2007 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kułakowice Pierwsze odbędą się uroczystości Dnia Seniora.

Reklamy

Organizatorami święta są: Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Wsi Kułakowice Pierwsze oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach. Rozpoczęcie uroczystości planowane jest na godz. 15:00.

***
W dniu 22 lipca 2007 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerniczyn odbędą się uroczystości Dnia Seniora. Organizatorami święta są: Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Wsi Czerniczyn oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach. Rozpoczęcie uroczystości planowane jest na godz. 13:15.

Reklamy

***
W dniu 22 lipca 2007 r. w miejscowości Moniatycze odbędą się uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Moniatyczach. W programie uroczystości (rozpoczęcie planowane jest na godz. 13:30 przy remizie OSP) zaplanowano mszę w miejscowym kościele, podczas której zostanie poświęcony i wręczony sztandar OSP Moniatycze. Dalsza część święta zostanie przeprowadzona w Zespole Szkół Publicznych w Moniatyczach, gdzie zasłużonym strażakom zostaną wręczone odznaczenia i listy gratulacyjne. W programie przewidziano jeszcze część artystyczną, podczas której zaprezentują się dzieci z ZSP w Moniatyczach oraz zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Organizatorami święta są: Ochotnicza Straż Pożarna w Moniatyczach, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Hrubieszowie i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach.

***
Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania przygotowuje się do realizacji projektu, na który uzyskało dotację w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007 – „FIO” w wysokości 20 000 zł. Projekt pod nazwą: „Młodzieżowa Świetlica Internetowa” obejmuje swym zasięgiem 9 miejscowości (Brodzica, Cichobórz, Czumów, Gródek, Husynne, Kozodawy Obrowiec, Świerszczów, Teptiuków).
W ramach projektu, w świetlicach wiejskich zostanie podłączony Internet.
Urząd Gminy Hrubieszów przekaże w użyczenie poszczególnym sołectwom komputery. Dodatkowo zostaną przeprowadzane szkolenia informatyczne i dziennikarskie, podczas których wyłonią się grupy, które następnie będą redagować strony internetowe swoich miejscowości. Przewiduje się, że w projekcie uczestniczyć będzie 90 beneficjentów, po 10 osób z każdej miejscowości. Głównym założeniem projektu jest stworzenie portalu internetowego świetlicy (powstanie młodzieżowa strona internetowa oraz 9 stron sołectw), przez który młodzież będzie się aktywizować społecznie i kulturalnie poprzez zajęcia informatyczne i dziennikarskie pozwalające im na samodzielne prowadzenie strony internetowej i jej redagowanie, przy jednoczesnym rozwoju ich zainteresowań i hobby. Projekt przyczyni się także do nawiązania kontaktu z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach oraz instytucjami z sektora rządowego i pozarządowego.

Reklamy

***
Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania świadczy usługi doradztwa w Urzędzie Gminy Hrubieszów, w zakresie agroturystyki dla mieszkańców gmin: Hrubieszów i Mircze. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem (0-84) 696 26 81, w celu umówienia się na doradztwo.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki