23 lutego 2024

Inwestycje w muzeum w Bondyrzu, nowa publikacja ŚZŻAK (ZDJĘCIA)

12 listopada odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowych prac inwestycyjnych na terenie Muzeum Historycznego w Bondyrzu oraz nowej publikacji pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego.

Reklamy

12 listopada br. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa dotycząca m.in. szczegółów na temat podjętych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość nowych prac inwestycyjnych na terenie Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu oraz informacji o wydaniu przez Związek nowej publikacji pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego.

W konferencji udział wzięli: Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz członkowie Zarządu: Anna Rojek, por. Andrzej Jaroszyński i Tomasz Książek.

Reklamy

ŚZŻAK Okręg Zamość w ramach działań na rzecz modernizacji, będącego własnością Związku, Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu pozyskał środki zewnętrzne na wykonanie nowoczesnej instalacji systemów (systemu alarmowego, przeciwpożarowego oraz monitoring) zabezpieczających zbiory ww. Muzeum.

„Modernizacja Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu oraz kontynuacja projektu pn. „Koło Kultury 2020-2021”, dofinansowana przez Bogdankę spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny”.

Zadanie „Poprawa bezpieczeństwa zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa ps. Adama w Bondyrzu” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie prewencyjne polegające na poprawie bezpieczeństwa zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu jest współfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Inwestycje wsparły także Fundacja PKO Banku Polskiego i zamojska spółka ZDI Sp. z o.o.

Prezes Związku przypomniał, że Muzeum Historyczne w Bondyrzu w ostatnim czasie było terenem realizacji ważnych inwestycji, m.in. generalnego remontu starego budynku (https://akzamosc.pl/2018/10/02/uroczyste-otwarcie-ekspozycji-pn-niezlomni-zamojszczyzny-walka-zbrojna-o-niepodleglosc-w-latach-1939-1953-28-09-2018-relacja-zdjecia/), budowy nowego obiektu Muzeum (https://akzamosc.pl/2020/02/28/uroczyste-otwarcie-sal-ekspozycyjnych-przy-muzeum-historycznym-inspektoratu-zamojskiego-armii-krajowej-im-stanislawa-prusa-adama-w-bondyrzu-26-02-2020-relacja-zdjecia/), unowocześnienia ekspozycji muzealnych, zakupu nowego wyposażenia, nowej aranżacji sal wystawowych. Prezes Związku po krótce omówił będące w zbiorach cenne, militarne eksponaty oraz poinformował, że na oficjalne otwarcie oczekuje jeszcze wystawa geologiczno – archeologiczno – paleontologiczna pn. „Skarby Roztocza” umieszczona w nowej części Muzeum w Bondyrzu. Więcej o bezpłatnej ofercie zwiedzania tutaj: https://akzamosc.pl/muzeum/ https://akzamosc.pl/muzeum/.

W tym roku Zarząd podjął decyzję o wykonaniu nowoczesnej instalacji systemów zabezpieczających zbiory Muzeum, które zastąpią te zainstalowane przed laty. Na terenie obiektu wykonywana jest wymiana i rozbudowa systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz montaż instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

W lipcu b.r. wykonano projekty systemów zabezpieczających (opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiary robót), pozwalających na realizację inwestycji. W sierpniu ŚZŻAK Okręg Zamość złożył ofertę na wykonania systemów zabezpieczających zbiory Muzeum. W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert, wybrana została najkorzystniejsza, którą przedstawiła – Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Zamościu. W dn. 13.09.2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą nowej inwestycji pomiędzy stronami: Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Wojewódzką Usługową Spółdzielnią Inwalidów w Zamościu. Na przełomie października i listopada rozpoczęły się pierwsze prace na terenie Muzeum. Zostały zakupione materiały, które pozwolą na wymianę i rozbudowę istniejącego systemu alarmowego, przeciwpożarowego, systemu monitoringu opartego na systemie kamer IP. Stara instalacja systemu alarmowego i przeciwpożarowego jest demontowana a na jej miejsce trwa montaż nowych instalacji.

Powyższa inwestycja ma na celu nie tylko zwiększenie poprawy bezpieczeństwa zbiorów przed kradzieżą, pożarem i innym niebezpieczeństwem, ale jednocześnie pozwoli unowocześnić obiekt oraz, w nawiązaniu do współpracy ŚZŻAK O/Z z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, umieścić Muzeum w Bondyrzu na stronie internetowej Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, do którego należą placówki gromadzące zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury, spełniające wysokie kryterium działalności merytorycznej. Muzeum, dzięki podjętym działaniom na rzecz jego unowocześnienia, spełniać będzie warunki i standardy, które umożliwią umieszczenie w powyższym wykazie.

Aktualny, wysoki status naszego Muzeum podkreśla fakt, iż w ostatnim czasie zostało ono umieszczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na liście miejsc w województwie lubelskim rekomendowanych do organizacji szkolnych wycieczek w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę”. Zapraszamy do jego bezpłatnego zwiedzania uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Placówka stanowi doskonałe miejsce nauki historii i odkrywania własnego dziedzictwa w procesie edukacji patriotycznej młodego pokolenia. Bardzo cieszy nas fakt, że jego potencjał został dostrzeżony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2021/09/10/ministerstwo-edukacji-i-nauki-w-ramach-dofinansowania-wycieczek-z-programu-poznaj-polske-zacheca-uczniow-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Podczas konferencji członkowie Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość poinformowali także o wydaniu przez Związek kolejnej cennej i wartościowej publikacji historycznej. W wyniku podjętego wysiłku wydawniczego i finansowego Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość została wydrukowana dwutomowa pozycja pt. ,,Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego – jednego z najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej ps. „Ragis”, żołnierza 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Książka stanowić będzie III wydanie pozycji, pierwsze (2001 r.) oraz drugie (2007 r.) ukazały się staraniem wydawnictwa Norbertinum (Lublin).

Obszerna monografia wydana w formacie B5 zawiera ponad 1000 stron. Znajdują się w niej liczne fotografie, indeksy osób, mapy, wykazy personalne jednostek bojowych. Zawarte są w niej liczne wspomnienia uczestników walk, historia budowy organizacji Armii Krajowej, w rozbiciu na lata i obwody-powiaty Zamojszczyzny, ich składy osobowe oraz kalendarium walk, m.in. opis akcji „Burza”, bitwy pod Osuchami.

Powyższa pozycja dołączy do poszerzającej się wciąż listy wydanych przez Związek publikacji dostępnych w wersji elektronicznej na stronie Związku w zakładce: https://akzamosc.pl/nasze-publikacje.

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przy wsparciu finansowym: Fundacji PGE, Polskiej Spółki Gazownictwa, Fundacji PKO Banku Polskiego, Totalizator Sportowy Sp. z o. – Partner Publikacji, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Powiat Zamojski, Powiat Hrubieszowski, Miasto i Gmina Szczebrzeszyn, Gminy Turobin.

Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom bez których wsparcia finansowego nie udałoby się wydać tej publikacji. Szczególne podziękowania władze Związku kierują do członków rodziny Jerzego Jóźwiakowskiego, zwłaszcza córek Autora za wyrażenie zgody na wydanie tej ważnej dla historii Polski i Zamojszczyzny pozycji.

Decyzją władz Związku publikacja podobnie jak inne, wcześniej wydane przez Związek książki, zostanie bezpłatnie rozdystrybuowana m.in. przy współpracy z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Zamościu do szkół z regionu oraz ponadto do bibliotek publicznych i innych placówek, także tych ogólnopolskich instytucji promujących najnowszą historię Polski. Do wyczerpania nakładu także będzie przekazana zainteresowanym instytucjom publicznym i osobom po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową na adres ŚZŻAK: akzam@tlen.pl lub telefonicznie: Sekretariat ŚZŻAK O/Z (84) 677 65 56 (9:00-13.00 ) lub 507 159 010 (Biuro Poselskie Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość).

Więcej szczegółów na temat aktywnej działalności ŚZŻAK Okręg Zamość na stronie: www.akzamosc.pl

­

(info i fot. ŚZŻAK Okręg Zamość)


Zobacz też:

XIII Spotkania Akademickie (ZDJĘCIA)

XIII Spotkania Akademickie (ZDJĘCIA)