Jubileusz w OSP Czerniczyn

W dzień Św. Floriana, choć w strugach deszczu, odbyło się wielkie świętowanie w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniczynie. Jednostka obchodziła jubileusz 40-lecia powstania.

Reklamy

Uroczystość rozpoczęta została Mszą Świętą w intencji Jubilatów, połączoną z nadaniem sztandaru oraz oddaniem do użytku nowego garażu.

Święto stało się również okazją do odznaczenia jednostki Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a także jej członków odznakami i wyróżnieniami przyznanymi przez władze Związku OSP RP. Najwyższej rangi odznaką indywidualną był Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany Prezesowi OSP Czerniczyn Stanisławowi Olko. Medalami Brązowymi „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni natomiast zostali: Artur Bucior i Albin Olszak. Wręczono ponadto trzy odznaki „Strażak Wzorowy”, dziesięć „Za wysługę lat” oraz pięć „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

Podziękowania otrzymało wiele osób współpracujących i sprzyjających działalności jednostki nie związanych z ruchem pożarniczym.

Wójt Gminy Hrubieszów
Jan Mołodecki