23 maja 2024

Kamil Rodzik z Prehoryłego laureatem internetowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Europ@enter”

W dniu 19 września 2013r. o godz. 15:00, w Grand Hotelu Lublinianka odbyło się uroczyste podsumowanie internetowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Europ@enter” oraz konkursu na esej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego pt. „Obywatel Europy – czyli kto?” zorganizowanego przez europosłankę prof. Lenę Kolarską-Bobińską. Laureatem pierwszego konkursu został Kamil Rodzik z Prehoryłego.

Celem inicjatyw było zainteresowanie mieszkańców Lubelszczyzny tematyką związaną z obywatelstwem, funkcjonowaniem oraz samą Unią Europejską. Ogółem w obu inicjatywach wzięło udział około 500 uczestników.

Internetowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej”Europ@enter” został zainicjowany w dniu 9 maja br. z okazji Dnia Europy. Przez półtorej miesiąca wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na wiek, mogły wejść na stronę internetową prof. Leny Kolarskiej – Bobińskiej: www.lenalubelska.pl/konkurs i rozwiązać krótki test składający się z 20 pytań na temat Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Pytania konkursowe dotyczyły m.in. historii integracji europejskiej, instytucji unijnych, porządku prawnego UE, waluty Euro, oraz bieżących spraw europejskich. Zgodnie z założeniami konkursu zwycięzcą została osoba, która udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Liczyła się zatem wiedza i spryt.

Ideą konkursu było m.in. popularyzacja tematyki związanej z Unią Europejską oraz zainteresowanie obywateli aktywnym uczestnictwem w życiu politycznym i społecznym. Konkurs swoją tematyką wpisał się również w obchody 20. rocznicy ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej oraz w obchody roku 2013, ogłoszonego przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Obywateli. Konkurs „Europ@enter” został zorganizowany przez Europosłankę prof. Lenę Kolarską-Bobińską oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

 

Ciekawostki:

• 19 dni 21 godz. 28 min. i 51 sek. spędzili łącznie uczestnicy konkursu „Europ@enter” rozwiązując  internetowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

• wśród uczestników największą grupę stanowili mieszkańcy województwa lubelskiego w wieku 16-19 lat oraz 20-25

• konkursem zainteresowali się również mieszkańcy pozostałych województw, w szczególności woj. dolnośląskiego i mazowieckiego

• łącznie w konkursie padło 3 797 poprawnych odpowiedzi.

 

Lista laureatów konkursu:

I miejsce:

Artur Błażejczyk (Garwolin) – 20 poprawnych odpowiedzi w 4 min. 41 sek. (nagroda za II miejsce z uwagi na niespełnienie warunków regulaminu)

II miejsce:

Michał Mścichowski (Parczew) – 19 poprawnych odpowiedzi w 2 min. 59 sek. (nagroda główna)

III miejsce:

Kamil Rodzik  (Prehoryłe) – 19 poprawnych odpowiedzi w 11 min. 06 sek.

 

Wyróżnienia:

Violetta Nowak (Puławy), Krzysztof Styczyński (Lublin), Kamil Barszcz (Łuków), Emilia Grąbczewska (Warszawa), Wiktoria Słodkowska (Lublin), Marcin Górniak (Lublin), Wiesława Wielgos (Szczebrzeszyn), Sylwia Wysocka (Krasnystaw), Małgorzata Oleniak (Włodawa), Małgorzata Pitura (Klementowice)

 

Konkurs na esej pt. „Obywatel Europy – czyli kto?” został natomiast ogłoszony w połowie kwietnia i był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło napisać pracę pisemną o temacie przewodnim „Obywatel Europy – czyli kto?”. Praca powinna mieć formę eseju o objętości maksymalnie 5 stron A4. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie w pracy pisemnej odpowiedzieć na następujące pytania: Kim dla mnie jest obywatel Europy? Co dla mnie oznacza obywatelstwo Unii Europejskie? Jakie prawa i obowiązki przysługują obywatelom UE? Uczestnicy mogli również przedstawić swoją wizję obywatela Europy w wymiarze lokalnym. Konkurs wpisywał się w obchody 20. rocznicy ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej oraz Europejskiego Roku Obywateli.

Wśród nadesłanych zgłoszeń Jury w składzie: prof. Lena Kolarska-Bobińska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, prof. Artur Kuś Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL oraz Andrzej Skórski Kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie wyłoniło trzy najlepsze prace konkursowe. Zwycięzca w nagrodę wyjedzie na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a pozostali laureaci wzięli udział w jednodniowym wyjeździe do Domu Unii Europejskiej (Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Punkt Informacyjny Unii Europejskiej) w Warszawie oraz Sejmu RP (wyjazd odbył się 19 czerwca br.).

I miejsce:

Iga Kozioł, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, opiekunPan Krzysztof Styczyński.

II miejsce:

Karolina Kołtun, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, opiekun Pani Ewa Betiuk

III miejsce:

Dominika Muca, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, opiekunPani Bogusława Jasina

 

Serdecznie gratulujemy laureatom !!!