22 kwietnia 2024

Kolędowały w Moniatyczach

Już po raz siódmy podczas Przeglądu Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i pastorałki” w Moniatyczach, który odbył się 30 stycznia 2011 roku kolędowały zespoły działające przy Gminnych Ośrodkach Kultury z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Były to:
1. „Kresowianki” z Żabcza – inst. Wiesław Skiba
2. „Nadbużanie” z Horodła – inst. Krzysztof Słupski
3. „Górzanki” z Gozdowa – inst. Wanda Góra
4. „Klub Seniora” z HDK Hrubieszów – inst. Jerzy Wróblewski
5. „Kresowianie” z Hrebennego – inst. Jan Kaczkowski
6. „Klub Seniora” z Dołhobyczowa – inst. Edward Grela
7. „Kopyłowianie” z Kopyłowa – inst. Wiesław Majewski
8. „Arabeska” z Mircza – inst. Rafał Piwkowski
9. „Gaudium” ze Szpikołos – inst. Jan Mielniczuk
10. „Wrzos” z Dołhobyczowa – inst. Józef Jaroszyński
11. „Sami Swoi” z Kopyłowa – inst. Jan Kaczkowski
12. „Szychowianki” z Szychowic – inst. Rafał Piwkowski
13. „Srebrne Świerki” z Kułakowic Trzecich – inst. Edward Tarnowski
14. „Polanie” z Wolicy – inst. Wiesław Majewski
15. „Promień” z SKK „Słoneczko” w Hrubieszowie – inst. Jolanta Głowacz
16. „Janeczki” z Janek – inst. Arkadiusz Pydyś
17. „Zuzanki” z Moniatycz – inst. Janusz Bogatko
oraz z powiatu tomaszowskiego Zespół „Melodia” z Tyszowiec – inst. Krzysztof Kozak.

Przegląd ma na celu kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, konfrontacje dorobku artystycznego zespołów oraz doskonalenie warsztatu, jak również popularyzację kolęd i pastorałek mało znanych.

Patronat nad przeglądem objął Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, natomiast pamiątkowe statuetki ufundowało Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Jury powołane przez organizatorów postanowiło przyznać:

Nagrody Zespołowi Śpiewaczemu „Arabeska” z Mircza i Zespołowi Śpiewaczemu „Zuzanki”
z Moniatycz.

Wyróżnienia Zespołowi „Kresowianki” z Żabcza i Klubowi Seniora „Promień”
z Hrubieszowa.

Nagrodę Specjalną Zespołowi „Gaudium” ze Szpikołos ufundowaną przez Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Organizatorem przeglądu był Wójt Gminy Hrubieszów i Gminny Ośrodek Kultury
w Wołajowicach przy współpracy Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II
w Moniatyczach.

Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim za współpracę, ufundowanie nagród oraz wsparcie finansowe przeglądu.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki