Kolejne interwencje posła Zawiślaka w sprawie pociągu „Hetman”

Poseł Sławomir Zawiślak w ramach działań na rzecz utrzymania trasy kursowania pociągu TLK Hetman uczestniczył wczoraj, tj. 20 lutego, w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, zwołanym przez posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem obrad była dyskusja o „Planach likwidacji kolejowych połączeń międzyregionalnych”.

Reklamy

Poseł Sławomir Zawiślak w ramach działań na rzecz utrzymania trasy kursowania pociągu TLK Hetman uczestniczył wczoraj, tj. 20 lutego, w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu RP przez posłów Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem obrad była dyskusja o „Planach likwidacji kolejowych połączeń międzyregionalnych”. W posiedzeniu gremium udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki, Prezes PKP IC Marcin Celejewski, Paweł Horodyński członek Zarządu PKP IC oraz Wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski.

W trakcie wystąpienia poseł przedstawił proces pozbawiania Zamojszczyzny połączeń kolejowych z innymi regionami kraju oraz zaapelował o powtórne przekonsultowanie zasadności realizacji planu skrócenia trasy pociągu „Hetman”. Uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, skierował do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, poniższe pytania i poprosił o pilną pisemną odpowiedź:

1. W jaki sposób decyzja o skróceniu trasy kursowania pociągu TLK „Hetman” relacji Zamość-Poznań o odcinek Zamość-Rzeszów jest zgodna z zapisami umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, której zapisy mogą być zmieniane wyłącznie przy okazji nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów, a nie jego korekt, jak również z Krajowym Planem Transportowym, w którym istnieje zapis, wedle którego do 2015 roku na trasie Zamość-Rzeszów ma kursować pociąg dalekobieżny? Poseł przypomniał, że wspomniany pociąg jest jedynym składem dalekobieżnym jadącym na Zamojszczyznę, a krajowy plan transportowy wedle swych zapisów ma być weryfikowany co 5 lat, przy czym jego pierwsza weryfikacja nastąpi po roku 2015, tj. w roku 2016.

2. Czy spółka PKP Intercity nie obawia się, że decyzja o zaprzestaniu kursowania na odcinku Zamość-Rzeszów pozbawi ją szansy na otrzymanie dofinansowania ze środków wspólnotowych na zakup 10 lokomotyw spalinowych, które – wedle zapisów przetargowych – mają obsługiwać również w/w odcinek?

3. W jaki sposób decyzje podjęte w ramach marcowej korekty rozkładu jazdy mają zahamować spadek liczby przewiezionych pasażerów, co nowy zarząd spółki PKP Intercity postawił sobie za cel? Jak owe zapewnienia mają się do utworzenia poprzez likwidację wymienionych pociągów wielogodzinnych przerw w „takcie” na głównych liniach, np. 4 godziny w środku dnia na trasie Lublin-Warszawa po likwidacji TLK „Stanisław Wysocki”?

4. Czy wraz z marcową korektą rozkładu jazdy podejmowane będą jakiekolwiek decyzje dotyczące stanu zatrudnienia w spółce PKP Intercity?

Ponadto w trakcie posiedzenia została potwierdzona decyzja o zakupie lokomotyw spalinowych z przeznaczeniem na obsługiwanie m.in. linii Zamość-Rzeszów. Te lokomotywy miałyby kursować jednak dopiero od 2015 roku. W związku z tą niezadowalającą odpowiedzią walka o utrzymanie kursowania pociągu TLK „Hetman” do Zamościa wciąż musi trwać. Poseł liczy na wsparcie, pomoc oraz aktywność, w tej sprawie,  Samorządowców oraz reprezentantów strony społecznej. W trakcie posiedzenia w/w komisji pojawiło się też kilka elementów świadczących o niespójności w podejściu spółki PKP Intercity do problemu. Szczególnie zastanawiający jest fragment tekstu dotyczący w/w pociągu zamieszczonego w tabeli szczegółowej propozycji PKP IC (strona 10) przekazanego posłom w trakcie posiedzenia materiału pt. „Zmiany w rozkładzie jazdy 2013/2014 od 9 marca 2014 r. pociągów PKP Intercity”. W tekście, po stwierdzeniu wysokich kosztów połączenia uzasadniających – zdaniem autorów dokumentu – wprowadzenie na odcinku Zamość-Rzeszów autobusowej komunikacji zastępczej, czytamy bowiem: „Zaplanowane ograniczenie terminów kursów do 2 razy w tygodniu pozwala na racjonalizację wysokich kosztów funkcjonowania połączeń”, co może sugerować, że „2 razy w tygodniu” do Zamościa będzie uruchamiany jednak skład wagonowy, a nie autobusowa komunikacja zastępcza. Niezależnie od tego poseł oczekuje szybkiej odpowiedzi na swoje pytania, a przede wszystkim na rozwiązanie problemu z korzyścią dla mieszkańców Zamojszczyzny.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze szansę na utrzymanie  także pod 9 marca br. pociągu „Hetman” relacji Zamość-Poznań poseł, po piśmie z dnia 14 lutego br., złoży kolejne pismo interwencyjne do Prezesa Spółki PKP InterCity S.A. pana Marcina Celejewskiego. O efektach działań podjętych, w.w. sprawie, przez posła Sławomira Zawiślaka będziemy informować w kolejnych komunikatach.