Konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi

Starosta Hrubieszowski ogłasza konsultacje rocznego Programu Współpracy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

Reklamy

 

KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Starosta Hrubieszowski na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr IV / 30 / 2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 stycznia 2011r.w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje rocznego Programu Współpracy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie z organizacjami pozarządowymi na 2013r.

 
W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi i propozycje do Programu Współpracy bezpośrednio koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Mirosławowi Kleszczewskiemu. Spotkanie odbędzie się 7 września 2012r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 w sali konferencyjnej. Początek spotkania o godz. 10.00

.

Pliki do pobrania