Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi

W czwartek 8 listopada o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach odbędą się konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami pozarządowymi.

Reklamy

Urząd Gminy prosi o to, by na spotkanie przygotować swoje uwagi, propozycje do programu.
 
Projekt programu w załączniku.