Kryłów: Bezpiecznie w domu, w szkole i na drodze

Wśród uczniów klas pierwszych nauczania początkowego Zespołu Szkół w Kryłowie została wygłoszona przez zastępcę komendanta z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie kpt. SG Anitę Kołodziejczyk – pogadanka nt. „Bezpiecznie w domu, w szkole i na drodze”.

Reklamy

Pogadanka przeprowadzona została w ramach realizowanego programu prozdrowotnego „Moje dziecko idzie do szkoły”. Dotyczyła ona min. zagadnień korzystania przez dzieci ze sprzętów znajdujących się w gospodarstwie domowym, przypomnienia zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, a także odpowiedniego zachowania w czasie przebywania podczas zajęć na terenie szkoły. Dzieci uczyły się też przyjęcia pozycji w przypadku ataku psa lub innego zwierzęcia. Pogadanka przeprowadzona była bardzo interesująco i pouczająco co zaowocowało dużym zaciekawieniem maluchów.


Info i foto: NOSG