24 lipca 2024

Kurs pisania projektów

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach organizuje kurs pisania projektów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Reklamy

Celem kursu jest przygotowanie grup projektowych, w każdym Kole Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Werbkowice, które będą starały się o pozyskanie funduszy europejskich na swoją działalność.

Efektem szkolenia będzie złożenie gotowych wniosków do grantodawców i nabycie umiejętności myślenia projektowego.

Reklamy

Kurs odbędzie się w dniach 11, 12, 13 marca 2008 r. w godz. od 9:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Zapisy przyjmuje instruktor Mariusz Mendoń w Gminnym Ośrodku Kultury, telefonicznie: (084) 6572-032 do 29 lutego 2008 r.

Reklamy

Każde Koło może reprezentować 3 osobowa grupa.