22 maja 2024

Kwitnąca Gmina

Trzydzieści miejscowości z terenu gminy Hrubieszów przystąpiło do akcji „Kwitnąca Gmina”, której głównym celem jest poprawa estetyki wsi oraz łączenie działań mieszkańców i różnych organizacji dla dobra lokalnych społeczności.

Akcję prowadzić będą przeważnie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, które wybrały dla swoich miejscowości inny rodzaj kwiatów. W każdej wsi powstanie również wzorcowy plac lub miejsce.

Fotografie obrazujące wynik końcowy zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy we wrześniu br.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki