17 kwietnia 2024

Logistyka szansą dla regionu – ZDJĘCIA

O roli zaplecza logistycznego dla rozwoju Zamojszczyzny, potrzebach tej branży i kształceniu inżynierów logistyki rozmawiano podczas konferencji naukowej pt. „Uczelnia Państwowa w Zamościu liderem kształcenia w zakresie logistyki” zorganizowanej przez Zakład Logistyki UPZ i Koło Naukowe Studentów Logistyki.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Rektor UPZ dr. hab. Andrzej Samborski.   

Konferencję otworzył rektor Uczelni Państwowej w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski, który przywitał gości i uczestników konferencji. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na potrzebę stałego poszerzania swoich horyzontów. 

-Temat konferencji łączy naszą Uczelnię i kształcenie na kierunku logistyka. Mam nadzieję, że konferencja ta pozwoli nam wszystkim poszerzyć wiedzę z zakresu tej dziedziny. To doskonała okazja dla studentów kierunku logistyka na spotkanie z praktykami w tym zawodzie – mówił rektor UPZ, gratulując organizatorom wydarzenia i życząc owocnych obrad. 

Następnie głos zabrał dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, dyrektor Instytutu Techniczno-Informatycznego Uczelni Państwowej w Zamościu i kierownik Zakładu Informatyki UPZ. 

Obecnie rynek wykazuje bardzo duże zapotrzebowanie na inżynierów. Nasza Uczelnia odpowiada na ten apel pracodawców – mówił dr hab. inż. Krzysztof Pancerz. Podkreślił przy tym, że logistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym wiele dziedzin, m.in. informatykę, zarządzanie, marketing i inne.  

Wprowadzenia w konferencję dokonał dr hab. inż. Rafał Longwic, kierownik Zakładu Logistyki UPZ. 

Tutejsza młodzież może kształcić się na miejscu w swoim pięknym mieście. Na terenie województwa lubelskiego nie ma drugiej uczelni, która kształci inżynierów logistyki. Fachowcy w tej dziedzinie znajdą pracę wszędzie. Logistyka jest układem nerwowym gospodarki. Jest ona również niezwykle ważna dla rozwoju Zamościa i regionu – mówił dr hab. inż. Rafał Longwic, podkreślając fakt położenia Zamościa w pobliżu wschodniej granicy Polski i możliwości rozwoju gospodarczego związane z rozwojem logistyki. Zwracał również uwagę na fakt, że niemal każde przedsiębiorstwo w XXI wieku potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. 

Dalszą dyskusję moderowała mgr Gracjana Wożniak–Borawska z Zakładu Logistyki UPZ. Sprawę położenia geograficznego miasta poruszył w swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Poza kwestią położenia blisko granicy z Ukrainą, włodarz miasta zwrócił uwagę na kwestie infrastruktury. 

W najbliższych latach miasto będzie zyskiwało, jeśli chodzi o położenie na przecięciu S17 i DK74 – mówił prezydent Andrzej Wnuk, wspominając o planach rozbudowy tych dróg, na co uwagę zwracają inwestorzy, szukający lokalizacji dla swoich biznesów. – To jest przyszłość, jeśli chodzi o logistykę – podkreślał Prezydent Miasta Zamość. Zwrócił też uwagę na dostęp do szerokiego toru PKP LHS, dogodny dojazd do Lublina i Warszawy, dostępność wykwalifikowanych pracowników, a także korzystne warunki klimatyczne dla pozyskiwania „zielonej” energii. Prezydent Zamościa przedstawił również korzyści, jakie daje przedsiębiorcom inwestowanie w Podstrefie Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, jak m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opowiedział, jak wygląda kondycja gospodarcza miasta i możliwości inwestowania w Zamościu.  

Następnie wystąpiła prof. Oksana Svatiuk z Politechniki Lwowskiej z prelekcją „Marketing innowacyjnych zmian projektowych i logistyki w przedsiębiorstwie”. Po niej, o tym „Jakich kompetencji wymaga branża TSL od swoich pracowników” opowiedział Robert Czajka, reprezentujący firmę PANAS Transport, partnera konferencji. O karierze od dostawcy pizzy do prezesa firmy opowiedział przedsiębiorca mgr inż. Karol Kondrat. Zalety studiów inżynierskich i aktywności w Samorządzie Studenckim przedstawiła w wystąpieniu „Wpływ studiów logistycznych i działalności studenckiej na dalszą karierę zawodową” mgr inż. Sylwia Furmańczuk, absolwentka UPZ, obecnie pracująca w firmie logistycznej.  

Studia w UPZ rozpoczęłam w październiku 2013 roku na kierunku mechanika i budowa maszyn, a w październiku 2015 r. zdecydowałam się rozpocząć studia również na kierunku logistyka. Dla mnie studia to był okres, kiedy starałam się wykorzystać czas na naukę, nie tylko taką przedmiotową, ale taką życiową. Działałam w kołach naukowych, a także w Samorządzie Studenckim. To też czas, kiedy jesteśmy młodzi, więc trzeba znaleźć równowagę pomiędzy zabawą, a nauką. Znajomości ze studiów pozostają z nami na lata – mówiła absolwentka. 

Podczas konferencji swoje prelekcje zaprezentowali również obecni studenci UPZ: Aleksandra Berlin „Bezpieczeństwo transportu”, Rafał Popik „Transport ponadgabarytowy” oraz Michał Wojewódzki „Współczesny magazyn, nowe rozwiązania w magazynach”.

Konferencja pt. „Uczelnia Państwowa w Zamościu liderem kształcenia w zakresie logistyki” odbyła się 16 marca w formule online. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, władze Uczelni, pracownicy i studenci oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu („Ekonomika”).


(info i fot. UPZ)


Zobacz też:

O krok od tragedii – WIDEO

O krok od tragedii – WIDEO

LubieHrubie na YouTube