5 marca 2024

Lubelskie: Budowa Sieci Szerokopasmowej

Prace budowlane przy realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” oficjalnie rozpoczęto. W miejscowości Sól k. Biłgoraja symbolicznego wbicia łopaty dokonali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski, wojewoda lubelski Wojciech Wilk oraz przedstawiciele samorządu województwa i władz lokalnych.

Reklamy

Projekt sieci szerokopasmowej stanowi część nowatorskiego i największego tego typu przedsięwzięcia realizowanego aktualnie w Unii Europejskiej. Zdaniem wojewody Wojciecha Wilka pomyślna realizacja inwestycji wymiernie wpłynie na wzrost gospodarczej konkurencyjności regionu i podniesie jakość życia mieszkańców województwa lubelskiego. To powoływanie rzeczywistości, która cechuje się dalekowzrocznością, nowoczesnością oraz jest strategicznie ważna dla budowania społeczeństwa informacyjnego – podkreśla wojewoda Wilk.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie II.1. W województwie powstanie około 3 tys. km sieci oraz 312 węzłów do dalszej dystrybucji Internetu. Blisko 2 tys. osób zostanie przeszkolonych w zakresie technik cyfrowych. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 385 mln zł, z czego 267 mln zł to unijne dofinansowanie. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2015 r.

Reklamy

W procesie przygotowania do realizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wojewoda wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz przyjmuje zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


Info i fot. LUW