Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wiceprezesem zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiciele Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wybrali Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego na wiceprezesa zarządu.

Reklamy

 

Podczas obrad XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, które odbywają się w Warszawie członkowie związku zdecydowali o wyborze Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego na funkcję wiceprezesa.

– Wybór marszałka Jarosława Stawiarskiego do zarządu związku to bardzo dobra decyzja. Jestem przekonany, że dzięki temu Lubelszczyzna zyska mocny głos 

Reklamy

i pozycję we władzach związku z korzyścią dla całego regionu – przekonuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku Województw RP i reprezentuje związek na zewnątrz. Składa się z prezesa, trzech wiceprezesów oraz trzech członków zarządu, wybranych przez zgromadzenie ogólne spośród delegatów. Do kompetencji zarządu należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenia zgromadzenia, wykonywanie uchwał zgromadzenia czy delegowanie przedstawicieli związku do innych organizacji i instytucji.

 

info i fot. LUM