22 maja 2024

Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej

W dniu 15 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej. Do tej pory Festiwal rozgrywany był na szczeblu powiatowym. W tym roku poszerzono zasięg imprezy o powiaty sąsiadujące z powiatem hrubieszowskim, co podniosło jego rangę.

Otwarcia Festiwalu dokonali: Wójt Gminy Lech Bojko, Proboszcz Parafii Ks. Adam Siedlecki oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Andrzej Osuch.

W Festiwalu udział wzięło ponad 230 artystów z dwudziestu zespołów, a były to:
– „Tyszowianki” Koło Gospodyń Wiejskich z Tyszowiec
– „Górzanki” z Gozdowa
– „Szychowianki” z Szychowic
– „Klub Złotego Wieku” HDK – Hrubieszów
– „Kresowianki” z Żabcza
– „Huczwiańskie Echo” z Hrubieszowa
– „Lotos” z kapelą – GOK Werbkowice
– „Pokolenie” z Kułakowic Pierwszych
– „Melodia” – KGW z Klątw i Przewala
– „Echo” z Mircza
– „Nadbużanie” z Gołębia
– „Kłosy” ze Szpikołos
– „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej
– „Promień” Klub Seniora z Hrubieszowa
– „Kopyłowianie” z Kopyłowa
– „Seniorzy z GOK Dołhobyczów”
– „Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz”
– „Jutrzenka” z Czerniczyna
– „Arabeska” z Mircza
– „Zuzanki” z Moniatycz
– Marian Kulik

Występujących oceniało Jury w składzie:
Ks. Proboszcz Adam Siedlecki – przewodniczący Jury
Pani Barbara Rabiega – solistka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, instruktor śpiewu ZPiT „Zamojszczyzna”
Pani Elżbieta Kozyra – solistka Kameralnego Zespołu Wokalnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców Jury przyznało wyróżnienia dla:
– zespołu śpiewaczego „Górzanki” z Gozdowa,
– zespołu „Melodia” – KGW z Klątw i Przewala
– zespołu „Arabeska” z Mircza
– chóru „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej

W przerwie, w której Jury udało się na obrady, organizatorzy przygotowali miłą niespodziankę wszystkim uczestnikom, a był nią występ Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Młodzież wystąpiła z krótkim programem słowno-muzycznym poświęconym Papieżowi Janowi Pawłowi II. Chórowi towarzyszył akompaniament pianina, wiolonczeli oraz skrzypiec. Koncert młodych artystów został bardzo miło przyjęty, o czym świadczą długie owacje na stojąco po jego zakończeniu.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny podczas swoich występów, za co otrzymywali gorące brawa. Festiwal stworzył także możliwość konfrontacji oraz wymianę doświadczeń uczestników i instruktorów, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni. Zapraszamy za rok.

Organizatorzy pragną złożyć szczególne podziękowania Urzędowi Gminy w Werbkowicach oraz Starostwu Powiatowemu w Hrubieszowie za pomoc w organizacji Festiwalu.

***

Info i foto:
GOK w Werbkowicach