Mircze: Jest budżet na 2012 rok

Tak jak w poprzednich kilku latach, również budżet gminy Mircze na 2012 rok został przyjęty jednogłośnie. Podczas sesji w piątek 27 stycznia radni zaakceptowali plan finansowy, który zakłada ponad 22,5 miliona dochodów i prawie 26 milionów 400 tysięcy wydatków.

Reklamy

Na inwestycje samorząd chce w tym roku wydać 10,5 miliona złotych.
Najważniejszą będzie budowa zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Łasków. Realizacja inwestycji, wartej ponad 20 milionów 100 tysięcy złotych, została rozłożona na dwa lata. W tym roku gmina wyda na ten cel niecałe 4 miliony. 

Wśród inwestycji, które mają być zakończone w tym roku skarbnik gminy Anna Płoszaj wymienia dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz modernizację ujęcia wody w Mirczu. Rozpoczęte w 2010 roku prace mają się zakończyć do 30 czerwca, a w tegorocznym budżecie na ich sfinansowanie przeznaczono około 3 milionów złotych.

Reklamy

Kolejna inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej w Mirczu oraz sieci wodociągowej w Mirczu, Marysinie i Ameryce. Wartość tej inwestycji to ponad 3 miliony 200 tysięcy, z czego ponad 1,5 miliona samorząd pozyskał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Ponadto w budżecie na 2012 rok są zapisane pieniądze m.in. na: budowę oświetlenia ulicznego w Kryłowie, remonty świetlic wiejskich oraz przygotowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Szacunkowa wartość tych zadań to ponad 800 tysięcy złotych.

Jak w wielu innych gminach, również w Mirczu, jednym z najważniejszych wydatków są koszty utrzymania placówek oświatowych. W tym roku samorząd wyda na ten cel prawie 8 milionów 170 tysięcy, z czego subwencja z budżetu państwa wyniesie niecałe 5,5 miliona. 

Podczas piątkowej sesji radni, również jednogłośnie, przyjęli uchwałę o zamiarze utworzenia Samorządowego Zespołu Szkół, w którego skład mają wchodzić Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mirczu. Propozycja będzie teraz konsultowana z radami pedagogicznymi, rodzicami i kuratorium oświaty. Jeśli samorząd przeprowadzi cała procedurę pomyślnie, placówki w nowej strukturze będą funkcjonować od września.


Źródło: www.ias24.eu