23 kwietnia 2024

Mircze: Trwają prace termomodernizacyjne na obiektach użyteczności publicznej

Obecnie prowadzone są prace na obiektach: Budynku Ośrodka Zdrowia w Mirczu, Szkoły Podstawowej w Wiszniowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu i Budynku Urzędu Gminy Mircze.

Umowa o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana 31 maja 2012 roku. Przetarg rozstrzygnięto w sierpniu.  Część prac na obiektach już została wykonana w latach poprzednich.

Obecnie prowadzone są prace na obiektach: 

Budynku Ośrodka Zdrowia w Mirczu – zakres robót budowlano montażowych obejmuje m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych i wewnętrznych, budowa muru oporowego, ocieplenie stropodachu, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji, cokołu, izolacja fundamentów, wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, remont pomieszczenia kotłowni, wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opraw oświetleniowych oraz elektryki w kotłowni.

Budynku Szkoły Podstawowej w Wiszniowie: wykonywane roboty budowlane polegają na wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji solarnej. 

Budynku Urzędu Gminy Mircze: wykonywane roboty budowlane polegają na wymianie opraw oświetleniowych, montażu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji solarnej, montażu wentylatorów.

Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu: roboty budowlane polegają na montażu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji solarnej. 

Zakończenie prac planowane jest do połowy listopada.

 

Info i foto: UG Mircze