Najnowszy numer „Jedności”

Ukazał się czwarty numer bezpłatnego pisma samorządowego Gminy Hrubieszów „Jedność”, zawierającego jak zwykle ciekawe relacje z różnych uroczystości i działalności różnych podmiotów z terenu Gminy, okraszonych wieloma zdjęciami.

Reklamy

Przeczytamy w nim między innymi o Dożynkach Gminno – Parafialnych, które odbyły się w Cichobórzu. Jubileuszu 40 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ubrodowicach. Dniu Seniora w Metelinie, Stefankowicach czy Brodzicy. Przedstawiono laureatów Jesiennego Konkursu Recytatorskiego odbytego w GOK w Wołajowicach, który wygrali: w SP – Konrad Ciucki ze Szpikołos, w Gim – Joanna Mołodecka z Moniatycz, dorośli – Anna Wilczek z KGW z Czerniczyna.

Zapoznamy się z relacją z Gminnego Dnia Turystyki, w którym udział wzięło 43 uczniów z 7 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Pan Tomasz Zając napisał reportaż z wizyty delegacji samorządowców z Lubelszczyzny w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Na lotnisku spotkał trenera kadry Polski piłki nożnej Beenhakkera, od którego otrzymał autograf.

Są sprawozdania z różnych konkursów np. „Niech zawsze będzie zielono, niech zawsze będzie niebiesko” III edycja „Lato”.

Hucznie było obchodzone „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Czerniczynie, Wolicy, Moniatyczach, Dziekanowie. Lato żegnano podczas festynu w Dziekanowie.

Uczniowie szkół z Moniatycz, Kozodaw, Dziekanowa i Mienian oddali hołd pomordowanym i poległym podczas walk narodowowyzwoleńczych zniczami i kwiatami przy pomnikach, a odległość między nimi pokonywali biegiem z płonącą pochodnią.

Przeczytamy też, jak spędzano wakacje np. w Moniatyczach, które otrzymały dotację od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, w Metelinie, gdzie odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna pt. „Mistrzowie wakacji” czy Kozodawach. Są wieści z Moroczyna o dotacjach w ramach rządowego programu FIO 2007, sprawozdanie z akcji „Wakacje 2007 – Zachowaj Trzeźwy Umysł”, tekst o zajęciach w Ekologiczno – Edukacyjnym klubie 4H „Zielona Gęś” z SP w Husynnem, relacja z IV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej z Czerniczyna, powyborczy pejzaż na ziemi Hrubieszowskiej (wygrał PiS).

Obszernie przeczytamy o Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, oraz wspomnienia o zmarłej 30 lat temu Emilii Maciejewskiej – Nauczycielce z Moniatycz.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie przekazał informacje dotyczące wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny.

Są jak zwykle strony redagowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mienianach pt. „Żaczek” i wiele innych relacji.

Autorami tekstów i zdjęć m.in. są: J. Fuchs, S. Luchowska, P. Sendecki, B. Wysocka, A. Zawadzka, W. Czerniak, G. Woźnica, J. Pyc, I. Czerwińska, R. Palichleb, A. Olko, A. Łazorczyk, A. Gałan. Redaktorem naczelnym jest p. Danuta Kloc.

Patryk Kunicki i Cezary Kryszczuk wyszukali teksty, które uczniowie wypisywali w zeszytach np.:
– W górach nie mieszkają ludzie tylko Górale.
– Na globusie wyróżniamy południki, północniki i całe nocniki.
– Gdy wiosną umarła babcia automatycznie powiększył się metraż w mieszkaniu.

Jagoda Ostrowska przedstawiła trochę humoru – np. Jasiu do Krzysia: Wpadłbyś do mnie któregoś wieczora, mam nowego psa. A nie pogryzie mnie. Właśnie chciałbym sprawdzić…

Pismo o nakładzie 1350 egzemplarzy jest ciekawe i potrzebne. Czy można je otrzymać? Chyba tak – np. w sekretariacie Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Opracował – mak