NOSG: Mianowani na pierwszy stopień w korpusie chorążych oraz podoficerów

W Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na stopień młodszego chorążego oraz kaprala.

Reklamy


Akty mianowania, odebrało z rąk płk SG Waldemara Skarbka – Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 8 funkcjonariuszy w korpusie chorążych oraz 58 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

Nowo mianowani, szkolili się wcześniej w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Zdobytą wiedzę funkcjonariusze będą teraz weryfikowali w codziennej służbie w placówkach Straży Granicznej.

Uroczystość, która odbyła się w obecności kadry kierowniczej Oddziału oraz w asyście pocztu sztandarowego NOSG, była okazją do wyróżnienia st. chor. SG Olgierda Stańskiego, który w sposób szczególny reprezentował  Straż Graniczna w Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. W imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, rozkaz o wyróżnieniu wręczył mu Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemar Skarbek.źródło i fot. NOSG