26 maja 2024

Nowa dyrektor w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Magdalena Filipek-Sobczak jest absolwentką Wydziału Humanistycznego, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo gospodarcze i handlowe na UMCS oraz Master of Business Administration na Politechniki Lubelskiej.

 

Od 2008 roku przez 6 lat pracowała w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Od grudnia 2014 roku do listopada 2016 roku związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, gdzie pracowała m.in. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) i w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO). W DZ RPO nadzorowała prawidłową realizację zadań, a także odpowiadała za LAWP. Przez kolejne dwa lata pracowała w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy, gdzie była kierownikiem zespołu ds. planowania, statystyki i organizacji, koordynowała pion organizacyjno – administracyjny i pełniła rolę rzecznika prasowego. Od listopada 2018 roku była Członkiem Zarządu Powiatu Lubelskiego.

Pani Magdalena Filipek-Sobczak doskonale zna specyfikę funduszy europejskich, ponieważ od lat pracuje w tej dziedzinie. Zna także Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. Jestem przekonany, że jej wiedza i doświadczenie pozwolą przyspieszyć wydatkowanie środków unijnych na czym skorzysta nie tylko cały region, ale przede wszystkim nasi przedsiębiorcy. – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

źródło i fot. UMWL