25 lutego 2024

Nowa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie rozpoczęła rekrutację do Służby Celno-Skarbowej. Poszukiwani są funkcjonariusze do delegatur w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Łącznie to 45 etatów. Dokumenty można składać, również online, do 4 kwietnia.

Reklamy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednostką nadrzędną, prowadzącą nadzór nad pracą urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. To właśnie tu prowadzone są rekrutacje na pracowników i funkcjonariuszy wszystkich urzędów.

Obecnie poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej, we wszystkich trzech delegaturach – w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Reklamy

Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 4 kwietnia należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty. Można to zrobić elektronicznie lub dostarczyć je w wersji papierowej do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Szczegóły, dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce NABÓR.

­

(info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie)


Zobacz też:

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną w Ukrainie

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną w Ukrainie

LubieHrubie na Twitterze