15 czerwca 2024

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Rusza kolejna edycja Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. 1 września rozpoczynają się zapisy do najpopularniejszego programu edukacji filmowej w Polsce. W 1500 pokazach weźmie udział około 45 tysięcy uczniów i ponad 2500 nauczycieli. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to największy program edukacji filmowej w kraju. Zeszłoroczna frekwencja wszystkich spotkań wyniosła ponad 250 tysięcy widzów.

Reklamy

Projekt jest przeznaczony dla uczniów wszystkich poziomów nauczania – od klasy pierwszej szkół podstawowych po klasy maturalne. Jest to pierwsza edycja, kiedy NHEF odbywają się w ramach zainicjowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej koalicji projektów na rzecz edukacji filmowej.

Reklamy

Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest realizowany w 25 miastach: Białymstoku, Bolesławcu, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Skierniewicach, Szczecinie, Wałbrzychu, Warszawie, Wągrowcu, Wrocławiu, Zielone Górze. W tym roku po raz pierwszy z oferty będą mogli skorzystać uczniowie i nauczyciele w Opolu, Głogowie, Żarach i Radomiu.

Reklamy

Uczniowie i nauczyciele będą uczestniczyć w cyklu multimedialnych prelekcji połączonych z seansami filmowymi. Jeden cykl to dziewięć spotkań w ciągu roku szkolnego. Wśród proponowanych tematów znajdują się zagadnienia z dziedziny języka i historii kina, analizy dzieła filmowego oraz realizacji filmów. Poruszane zagadnienia obejmują również problemy szersze, takie jak wielokulturowość, gdzie tematyka bądź forma prezentowanego filmu obrazują omawiany problem.

W tegorocznych programie znalazło się około 200 starannie dobranych propozycji filmowych. Wśród nich dzieła zupełnie w Polsce nieznane, wyszukane na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach dla młodego widza w Poznaniu, Malmø czy Berlinie. Dla wielu młodych widzów uczestnictwo w programie będzie również szansą na poznanie dzieł klasycznych, jak i najwybitniejszych dzieł współczesnego kina.

Celem projektu jest nie tylko kształcenie uczniów w zakresie wiedzy o filmie, lecz również edukacja nauczycieli oraz udostępnianie im narzędzi potrzebnych do pracy z filmem w szkole. Do każdego filmu zostały przygotowane interdyscyplinarne materiały dydaktyczne dla nauczycieli i specjalne prezentacje multimedialne do prelekcji przed filmami dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Na stronie www.nhef.pl w zakładce edukacja filmowa zostały zamieszczone informacje o cyklach filmowych, na które nauczyciele mogą zapisywać swoich uczniów. Zapisy trwają od 1 do 30 września 2011. Żeby wziąć udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej wystarczy pobrać ze strony internetowej www.nhef.pl formularz zgłoszeniowy dla odpowiedniego miasta i wysłać na podany numer faksu.

Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego mecenasem jest T-Mobile. Ambasadorami projektu zostali m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Agnieszka Odorowicz, Jerzy Stuhr i Andrzej Maleszka. Patronat nad wydarzeniem objęli kuratorzy oświaty: mazowiecki, wielkopolski, łódzki, lubuski, świętokrzyski i podlaski.

***

Strona internetowa: www.nhef.pl

Kontakt:
Marcin Pieńkowski
marcin.pienkowski@snh.org.pl
tel. 22 530 66 55

NHEF: nauczyć filmu, nauczyć poprzez film

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, adresowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Przez cały wrzesień przyjmowane są zgłoszenia do jego 10. edycji. W październiku zaś w 25 kinach w całej Polsce rozpoczną się lekcje filmowe.

Edukacja szyta na miarę

Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez kina. Jednak przygotowanie widza do odbioru filmu nie stanowi szerszego tematu w programach edukacji. Szansą uzupełnienia wiedzy w tym zakresie jest projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Tematyka prezentowanych w jego ramach cykli jest bardzo różnorodna. Można podzielić ją na dwa bloki: pierwszy – poświęcony zagadnieniom filmoznawczym i audiowizualnym, którego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat medium, jakim jest film, drugi natomiast – zagadnieniom kulturowym i społecznym, w którym film traktowany jest jako narzędzie do zdobycia wiedzy o świecie.

Propozycje cykli filmowych dostosowane są do odpowiednich grup wiekowych: dla szkoły podstawowej przewidziano osobne programy dla klas 1-3, osobne zaś dla klas 4-6. I tak do najmłodszej grupy wiekowej adresowany jest np. cykl pt. Filmowe sekrety, który odkrywa przed dziećmi tajniki powstawania filmu. W jego ramach młodzi widzowie obejrzą m.in. wybrane filmy nieme, ale także przebój ostatnich lat – film Wall-e, który posłuży do rozmowy o efektach specjalnych w kinie, oraz Dzieci z Bullerbyn jako przykład zagadnienia adaptacji literatury na potrzeby filmu. Inny cykl – Filmowi bohaterowie – dotyczy takich zagadnień jak: wiara w siebie, tolerancja, prawdziwa przyjaźń, odwaga, ilustrowanych wieloma polskimi i zagranicznymi filmami animowanymi.

Dla uczniów klas 4-6 przewidziano m.in. serię najlepszych europejskich filmów dla młodzieży, które przez swój niekomercyjny charakter nie weszły do dystrybucji w Polsce. Są to produkcje traktujące młodego widza poważnie, opowiadające o problemach niepełnosprawności, samoakceptacji i samorealizacji, kłopotach w komunikacji z rówieśnikami i osobami starszymi itp.

Odrębne cykle przygotowane zostały dla młodzieży gimnazjalnej. Jeden z nich – cykl Młodzi w obiektywie, na podstawie wartościowych produkcji światowego kina pozwala spojrzeć gimnazjalistom na zagadnienia dotyczące ich samych z innej perspektywy. Na przykład hiszpański film 4. piętro to pełna energii opowieść o młodych pacjentach oddziału onkologicznego, mimo choroby nie tracących optymizmu i chęci do zabawy. Z kolei brytyjska produkcja Podkręć jak Beckham to komedia opowiadająca o dziewczynie, która chce grać w piłkę nożną, jednak kultura, w której żyje, przewiduje dla kobiet bardziej konwencjonalne role społeczne.

Do młodzieży ponadgimnazjalnej adresowane są m.in. cykle traktujące o poważnych tematach życia dorosłego, jak wielokulturowość czy zagadnieniach często bardzo trudnych, jak określenie własnej tożsamości, upośledzenie, uzależnienie, ksenofobia.

– Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to propozycja dla wszystkich szkół, które chciałyby urozmaicić i uzupełnić swój program nauczania.– wyjaśnia Maciej Jakubczyk, koordynator programu ze strony Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. – Nasz projekt to sposób na niestandardowe lekcje języka polskiego, a także edukację obywatelską oraz szeroko rozumiane kwestie wychowawcze. Uczniowie będą mogli zobaczyć ciekawe, często unikatowe propozycje kina współczesnego, które choć atrakcyjne, nie miały szansy na komercyjny sukces w Polsce, a także klasykę filmową.

Poziom jakości

Gwarantem skuteczności programu jest właściwy dobór filmów, nad którym czuwa sztab specjalistów, złożony z filmoznawców, krytyków filmowych, psychologów i pedagogów. O jakości programu świadczy patronat Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Filmoteki Narodowej oraz to, że w roku szkolnym 2011/2012 będzie to już jego 10. edycja. W ubiegłym roku w całej Polsce łączna frekwencja uczniów uczęszczających na projekcje wyniosła 250 tysięcy, a w działania zaangażowało się także 2,5 tys. nauczycieli. Ci drudzy bardzo dobrze ocenili poziom przygotowania seansów i jakość merytoryczną materiałów, przygotowywanych dla nich w ramach projektu. W sumie w ubiegłorocznej edycji wyświetlono ok. 160 filmów.

Dlaczego warto

– Najważniejszą korzyścią, jaką odnosi uczestnik Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, jest oczywiście korzyść edukacyjna – mówi Magda Bravo, psycholog wychowawczy. – To tak, jak z przyprowadzaniem dzieci do muzeum. Robi się to po to, aby wykształcić w nich potrzebę obcowania z kulturą wysoką, ze sztuką. Umożliwienie młodemu człowiekowi zetknięcia się z wieloma formami przekazu audiowizualnego kształtuje go jako widza, co w przyszłości powinno zaowocować jego świadomymi, dojrzałymi wyborami wartościowych produkcji filmowych i chęcią własnych poszukiwań w tym zakresie.

Jak wziąć udział

Dzieci mogą brać udział w projekcie pod opieką nauczyciela, który powinien pobrać dla swojej klasy ze strony internetowej www.nhef.pl odpowiedni dla miasta formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu wysłać faksem na podany na stronie internetowej numer.

W październiku rozpoczną się spotkania. Przed każdym seansem odbędzie się prelekcja wsparta prezentacją multimedialną, przygotowaną przez zespół filmoznawców, wykładowców uniwersyteckich i nauczycieli. Na spotkaniach gościć będą dziennikarze, psychologowie, działacze społeczni, filmoznawcy i twórcy filmowi, uczestnicząc w rozmowach z widzami. Po spotkaniu nauczyciele otrzymają dodatkowe materiały dydaktyczne, do wykorzystania na lekcjach w szkole.

Pakiet edukacyjny

Dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Stowarzyszenie przygotowało dodatkowo także multimedialny pakiet, zawierający sylabus do poprowadzenia zajęć z szeroko rozumianej wiedzy o filmie. Wchodząca w jego skład płyta zawiera fragmenty filmów i prezentacje multimedialne, ilustrujące omawiane zagadnienia. Przedstawiony w pakiecie program edukacyjny prezentuje m.in. poszczególne etapy powstawania filmu, problemy adaptacji dzieł literackich, podstawowe elementy języka filmu oraz gatunki filmowe. Pakiet może stanowić pomoc w do prowadzeniu lekcji języka polskiego lub organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów.

Projekt NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ w roku szkolnym 2011/2012 prowadzony będzie kinach studyjnych i lokalnych w następujących 25 miastach: Białystok, Bolesławiec, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Jelenia Góra, Głogów, Katowice, Kielce, Kraków, Krosno, Legnica, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Skierniewice, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wągrowiec, Wrocław, Zielona Góra, Żary.

Udział ucznia w programie jest odpłatny i waha się w granicach 6-11 zł za seans.

Informacji udzielają:

Maciej Jakubczyk – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
maciej@nowehoryzonty.pl, +48 22 530 66 46

Marcin Pieńkowski – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
marcin.pienkowski@snh.org.pl, +48 22 530 66 55

Marek Kuleta – MG Network
marek.kuleta@mgnetwork.pl, +48 22 824 31 35