Nowy partner Powiatu

Hrubieszów Rada Powiatu Hrubieszowskiego podczas sesji w dniu 10 czerwca 2009 r. podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Powiatem Kętrzyńskim oraz upoważniła Zarząd Powiatu do podjęcia obustronnej umowy w tym zakresie.

Reklamy

Partnerstwo naszego powiatu z powiatem kętrzyńskim będzie polegało na współpracy w następujących dziedzinach: kultury, sportu, edukacji, współdziałania samorządowych władz lokalnych, jak również wymiany doświadczeń w zakresie administracji samorządowej, działalności jednostek pomocy społecznej i socjalnej, a także współdziałaniu w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz współpracy gospodarczej – pomocy w nawiązywaniu wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Jesteśmy także zainteresowani uczestnictwem w tworzeniu i realizacji projektów finansowych z programów Unii Europejskiej. Ponadto współpraca powinna rozwijać się poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami, związkami, przedsiębiorstwami i organizacjami i obejmować następujące zagadnienia:

– popieranie wymiany dzieci i młodzieży oraz kontaktów między szkołami i ośrodkami pozaszkolnymi,

– rozwój kontaktów między organizacjami sportowymi i instytucjami aktywnymi w dziedzinie kultury,

– współdziałanie w zakresie rozwoju kontaktów między ośrodkami, przedsiębiorstwami i organizacjami obu powiatów zajmującymi się gospodarką, rolnictwem i turystyką,

Szczególny nacisk należy położyć na spotkania mieszkańców obu powiatów w celu wzajemnego poznania, wymiany poglądów oraz rozwoju przyjacielskich kontaktów. Obie strony zobowiązują się także do popularyzacji informacji o powiatach: Kętrzyńskim i Hrubieszowskim oraz wzajemnej współpracy.

Starostą Powiatu Kętrzyńskiego jest pan Tadeusz Mordasiewicz, wicestarostą pan Witold Sańko. Rada Powiatu Kętrzyńskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy.

Powiat Kętrzyński to region atrakcyjny turystycznie. Ze względu na swoje położenie przy pograniczu różnych krain geograficznych dominuje urozmaicony krajobraz. Krzyżują się tam również szlaki komunikacyjne wiodące do takich miast jak :Węgorzewo, Mrągowo, Bartoszyce i Giżycko, które decydują o atrakcyjności powiatu stwarzając szansę na rozwój turystyki i handlu. Dodatkowym atutem jest również niewielka odległość do granicy z Rosją: do przejścia granicznego w Bezledach jest 60 km, a do Michałkowa 35 km.

info
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009