Nowy zawód szansą…

„Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość”.
Program pod taką nazwą, ze środków EFS, prowadzi hrubieszowska filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Reklamy

Program obejmuje bezpłatne szkolenia i dworactwo dla osób odchodzących z rolnictwa z Województwa Lubelskiego i oferuje 80 – godzinne szkolenia specjalistyczne do wyboru:

– Fakturzysta z obsługą komputera,
– Podstawy biznesu,
– Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej,
– Pracownik małej gastronomii,
– Operator wózka widłowego,
– Pracownik administracyjno-biurowy,
– Pilarz,
– Tapicer
– Nowoczesne technologie wykańczania wnętrz.

Wszyscy uczestnicy szkoleń specjalistycznych i kursów wezmą udział w warsztatach i treningach psychologicznych w wymiarze 5 godzin na osobę.

Uczestnikom Szkoleń Oferujemy:
– możliwość zwrotu kosztów dojazdu,
– poczęstunek w trakcie szkolenia,
– możliwość zwrotu kosztów opieki nad dziećmi w czasie trwania szkoleń,
– kompleksową pomoc psychologów oraz doradców zawodowych.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH NALEŻY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

Być: rolnikiem, domownikiem lub pracownikiem (osoba zatrudniona w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej działalność rolniczą).

Nie być:
– zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
– emerytem,
– nie posiadać prawa do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy renty strukturalnej.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY
Filia w Hrubieszowie
Ul. Plac Wolności 15, pok.1, 22-500 Hrubieszów
Tel./fax.( 084) 696 54 77