O pracy pedagoga w praktyce (ZDJĘCIA)

Jakie kompetencje są ważne w pracy pedagoga specjalnego? Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie wyzwania niesie praca z dziećmi z ASD? Zagadnienia te zostały poruszone podczas spotkania studentów pedagogiki Akademii Zamojskiej z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, które odbyło się w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Uczelni.

Reklamy

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Praca pedagoga w instytucjach opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych”. Była to kolejna wspólna inicjatywa Akademii Zamojskiej i PSONI Koło w Zamościu, mająca na celu przybliżenie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Stowarzyszenie wspiera również Akademię Zamojską w realizacji projektu „Uczelnia dostępna dla wszystkich”, który ma na celu zwiększenie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych i podnoszenie świadomości społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności.

Spotkanie rozpoczął mgr Krzysztof Rysak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Zamościu, który przedstawił specyfikę i strukturę działalności placówki oraz określił jej misję na rzecz środowisk dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Następnie mgr Nina Oktaba, psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w swoim wystąpieniu pt. „Model kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym” przedstawiła system edukacji dzieci i młodzieży w Ośrodku od przedszkola, poprzez szkołę na I, II, III etapie edukacji.

Studenci mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądają aktywności dzieci z niepełnosprawnością oraz w jaki sposób pracują z nimi specjaliści. „O kompetencjach i zadaniach w pracy pedagoga specjalnego” opowiedziały: mgr Kamila Kliszcz, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz mgr Agnieszka Ochal, oligofrenopedagog, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Następnie temat autyzmu zaprezentowała mgr Marta Dadia, logopeda, oligofrenopedagog i terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, podczas wystąpienia pt. „ASD – dzieci o szczególnym wyzwaniu”.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów, którzy podkreślali możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z doświadczeniami praktyków oraz rozwoju posiadanych umiejętności.

– Wykłady i prezentacje były ciekawie przedstawione i w istotny sposób przybliżyły niektóre aspekty pracy pedagoga specjalnego z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Okazuje się, że jest to praca niezwykle odpowiedzialna, do której wykonywania potrzebne jest zarówno solidne przygotowanie teoretyczne, jak i umiejętność stosowania wielu metod dydaktycznych. Informacje dotyczące pracy i komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem w istotny sposób pozwalały poszerzyć posiadaną wiedzę. Dzięki temu spotkaniu zrozumiałam, jak ważne są nawet niewielkie efekty pracy pedagoga, nieraz niewspółmierne do włożonej pracy. Jednocześnie jest to lekcja szacunku i pokory względem drugiego człowiek, zarówno tego który potrzebuje pomocy i tego który pomaga – powiedziała po spotkaniu Maria Bauer, studentka III roku pedagogiki AZ.

– Podczas spotkania z PSONI Koło w Zamościu dowiedziałam się, jak specjaliści pracują z dziećmi z niepełnosprawnościami i jak trudna, ale zarazem satysfakcjonująca jest to praca. Najbardziej zainteresował mnie wykład dotyczący autyzmu, gdyż wiążę swoją przyszłość w pracy z dziećmi autystycznymi – powiedziała Angelika Wołoszyn, studentka I roku pedagogiki AZ.

Na zainteresowanie tematyką autyzmu zwróciła również uwagę Agnieszka Czerniak, studentka I roku pedagogiki AZ:

– Praca z dziećmi autystycznymi wymaga wiele cierpliwości i wiary w możliwości wychowanków, daje również ogromną satysfakcję i radość z najmniejszego nawet postępu „dziecka”. Uważam, że takich spotkań powinno być więcej, by uświadomić ludziom, jak trudna jest to praca, a także uwrażliwić i obudzić empatię.

Znaczenie kontaktu ze specjalistami podkreśliła też Angelika Borek, studentka III roku Pedagogiki AZ:

– Ważne było to, że mogliśmy zadawać pytania, które nas nurtowały. Dowiedziałam się, jakie cechy powinien posiadać pedagog specjalny, jakie zadania wykonuje na co dzień. Bardzo cenne były informacje przekazane z perspektywy praktyków.

Po prezentacji wykładów miała miejsce dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na zadawane przez studentów pytania. Na zakończenie spotkania dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ dr inż. Agata Waszek podziękowała prelegentom za inspirujące wystąpienia, przybliżenie studentom specyfiki pracy pedagoga, a w szczególności pracy oligofrenopedagoga. Podziękowała także studentom za aktywny udział w spotkaniu, w szczególności w dyskusji.

Organizatorami spotkania były: Zakład Pedagogiki Akademii Zamojskiej i Biuro ds. Osób Niepełnoprawnych AZ.

­

(info i fot. AZ)


Zobacz też:

W tragicznym pożarze zginęły dwie osoby (ZDJĘCIA)

W tragicznym pożarze zginęły dwie osoby (ZDJĘCIA)