25 czerwca 2024

Odkrywamy sekret jakości lubelskich produktów!

Nowa odsłona Marki Lubelskie – kluczowego narzędzia promocji gospodarczej regionu – w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach działań promocyjnych Marki Lubelskie nie zabraknie spotów telewizyjnych i radiowych oraz realizacji szeroko zakrojonych kampanii internetowej i outdoorowej.

Reklamy

Postrzegana przez konsumentów jakość to obecnie jeden z najważniejszych czynników sukcesu rynkowego. Budowanie przewagi w tym zakresie wymaga poszukiwania pewnej unikalności oraz rozwiązań niedostępnych dla innych. Regiony posiadające bogate dziedzictwo stanowią nieoceniony zasób i inspirację dla lokalnych producentów. Zdolność właściwego wykorzystania tego potencjału wymaga jednak wyjątkowych umiejętności oraz wiedzy. Kluczem jakości lubelskich produktów jest właśnie szacunek do tradycyjnych osiągnięć regionu i mądrość związana z umiejętnym ich łączeniem z najnowocześniejszymi zdobyczami techniki. W tym tkwi sekret lubelskiej jakości. Jakości, którą definiuje przywiązanie do wartości regionalnych, innowacyjność i gwarancja wysokiego poziomu oferty produktowej.

W związku z tym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zainicjował w 2007 roku projekt mający na celu wspieranie rodzimych przedsiębiorców oraz promowanie renomowanych produktów i usług wytwarzanych na obszarze Lubelszczyzny. Koncepcja Marki Lubelskie opiera się na wyróżnianiu podmiotów gospodarczych, które w swojej działalności wykazują się troską
o środowisko naturalne, przywiązaniem do dziedzictwa regionu, stosowaniem nowoczesnych technologii, a wytwarzane przez nich produkty i usługi cieszą się wysoką jakością oraz uznaniem wśród konsumentów.

Reklamy

Przedsiębiorstwom wytypowanym do udziału w projekcie przyznawane jest prawo wykorzystywania logotypu Marki Lubelskie będącego symbolem jakości, innowacyjności oraz dbałości o środowisko. Laureaci Marki Lubelskie otrzymują przywilej wykorzystywania logotypu na produktach, stronie internetowej, materiałach promocyjnych oraz innych narzędziach wykorzystywanych w stałej komunikacji z otoczeniem. Wyróżnienie to przyznawane jest na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Dodatkowo, członkowie elitarnego grona Marki Lubelskie mają prawo uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach i konferencjach związanych z obszarem projektu, jak również promowani są w trakcie kampanii reklamowych Marki Lubelskie.
Dotychczas, w pięciu edycjach projektu, prawo posługiwania się logotypem Marki Lubelskie otrzymały 22 przedsiębiorstwa uznawane w regionie za profesjonalistów w swoich branżach.
Marka Lubelskie – jak będzie promowana?

Kampania wizerunkowa Marki Lubelskie rozpocznie się od liftingu dotychczasowego logotypu, który dostosowany zostanie do powszechnie znanej „elki” – znaku marki województwa lubelskiego. W ramach działań promocyjnych Marki Lubelskie nie zabraknie spotów telewizyjnych i radiowych oraz realizacji szeroko zakrojonych kampanii internetowej i outdoorowej. W trakcie kampanii w Internecie uruchomione zostaną nowa odsłona strony www oraz oficjalny fun page Marki Lubelskie, na którym dzięki aplikacji konkursowej będzie można wygrać cenne nagrody. Ponadto, w pięciu największych miastach Lubelszczyzny odbędą się nietypowe akcje ambientowe, a w Brukseli zorganizowane zostanie przedsięwzięcie informacyjno – promocyjne.

Reklamy

Integralnym elementem kampanii wizerunkowej projektu będą ogólnopolskie badania marketingowe dotyczące efektu miejsca pochodzenia (ang. place of origin effect). Efekt place of origin zdefiniować można jako wpływ miejsca pochodzenia produktu lub marki produktu na zachowania i preferencje zakupowe konsumentów. To właśnie miejsce pochodzenia decyduje
o tym, dlaczego za niektóre produkty/usługi z danego regionu jesteśmy skłonni zapłacić więcej lub lepiej oceniamy ich jakość.

Podstawowym założeniem kampanii wizerunkowej Marki Lubelskie jest usystematyzowanie działań z zakresu promocji gospodarczej regionu i skorelowanie ich ze strategią promocji województwa lubelskiego. Dlatego też, w ramach kampanii przygotowany zostanie dokument strategiczny przedstawiający koncepcję rozwoju projektu, tak aby był on zgodny z kierunkiem strategicznym marki województwa – dodaje Krzysztof Komorski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zwieńczeniem kampanii wizerunkowej Marki Lubelskie będzie konferencja, w trakcie której prelegenci omówią zagadnienia związane z marketingiem miejsc i efektem pochodzenia oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące efektu place of origin. Konferencja będzie również okazją do podsumowania dotychczas podejmowanych działań promocyjnych związanych z wdrażaniem Marki Lubelskie oraz marki województwa lubelskiego.
Za realizację kompleksowej kampanii wizerunkowej Marki Lubelskie odpowiedzialne jest konsorcjum Synergia Sp. z o.o. oraz Vena Art Sp. z o.o., które posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przedsięwzięć promocyjnych dla miast, regionów i przedsiębiorstw.