27 maja 2024

Ogłoszenie dla przedsiębiorców w gminie Horodło

Do 31 grudnia 2011 r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych Urzędu Gminy Horodło do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

www.ceidg.gov.pl – strona na której można odnaleźć swoją działalność, w dziale 2 Znajdź Przedsiębiorcę, zakładka Baza Przedsiębiorców

Przedsiębiorco!

Jeżeli nie ma Twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy w celu aktualizacji danych

Dodatkowe informacje – Urząd Gminy Horodło, I piętro, pok. Nr 8, tel. 84 6515402.