Operational Exercise Capability Demonstration – Land II 2014

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w dniu 28 października 2014r. gościli przedstawiciele służb granicznych Unii Europejskiej.

Reklamy

 

Obecność funkcjonariuszy Grecji, Chorwacji, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Litwy, Słowacji, Rumunii i Węgier podyktowana była, nadzorowanym przez Agencję FRONTEX, ćwiczeniem ukierunkowanym na zaprezentowanie nowoczesnych technik wspomagających uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Uczestników spotkania przywitał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemar Skarbek. Następnie przedstawiciele Agencji FRONTEX dokonali prezentacji założeń do zaplanowanego ćwiczenia operacyjnego EUROSUR. Ćwiczenie było próbą określenia możliwości wykorzystania satelitarnej usługi obserwacji obszaru na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Na koniec w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie odbyła się odprawa podsumowująca. W odprawie udział wzięli z Nadbużańskiego Oddziału SG: płk SG Waldemar Skarbek, ppłk SG Andrzej Popko, ppłk SG Andrzej Kaliński, ppłk SG Zbigniew Ostrowski; z Komendy Głównej SG: Małgorzata Szabłowska, płk SG Grzegorz Niemiec oraz płk Grzegorz Kaźmierczak, przedstawiciele nadzorujący operację z ramienia Agencji FRONTEX: Jozsef Bali oraz Dirk Vande Ryse a także osoby koordynujące projekt z ramienia Nadbużańskiego Oddziału SG jak również z Placówek uczestniczących w przedsięwzięciu.

Celem spotkania była wymiana  spostrzeżeń z przebiegu operacji.źródło i fot. NOSG