Opłatek członków oraz sympatyków PiS

23 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu Powiatu Zamojskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Reklamy

Spotkanie rozpoczęło się w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Świętego Tomasza Apostoła (Katedra Zamojska) uroczystą mszą św. sprawowaną przez J.E. ks. biskupa Wacława Depo, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Uroczysta msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio Zamość.

Po mszy św. uczestnicy spotkania przeszli do sal duszpasterskich przy Katedrze Zamojskiej. Spotkanie rozpoczęło się występem orkiestry młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łabuniach pod kierownictwem pana Romana Śliwińskiego, nauczyciela muzyki w tamtejszej szkole. Orkiestra akompaniowała również w czasie liturgii mszy św.

W tej części spotkania jako pierwsi głos zabrali: Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, Senator RP Jerzy Chróścikowski i Poseł RP Sławomir Zawiślak, którzy podziękowali członkom NSZZ RI „Solidarność” oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także wszystkim obecnym za tak liczne przybycie. Swoją obecnością zaszczycił nas J.E. ks. biskup Wacław Depo, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który odmówił okolicznościową modlitwę oraz pobłogosławił świąteczny opłatek. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali kolędę Dzisiaj w Betlejem, podzielili się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia.

W spotkaniu wziął udział również proboszcz Zamojskiej Katedry i jednocześnie kanclerz kurii diecezjalnej ks. prał. dr Adam Krzysztof Firosz, a także Sekretarz biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Wacława Depo- ks. dr Mariusz Trojanowski.

Fragment Ewangelii dotyczący narodzin Chrystusa w Betlejemskiej stajence odczytał diecezjalny duszpasterz rolników ks. kanonik Grzegorz Świtalski. Wśród około 200 uczestników opłatka obecni byli również: członkowie Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Zamojskiego, Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Pani Teresa Hałas i Przewodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” Pan Antoni Skura.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli, oprócz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości oraz NSZZ RI „Solidarność” także radni wojewódzcy, powiatowi, radni Miasta Zamość, gminni z terenu powiatu zamojskiego, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji oraz stowarzyszeń pozarządowych.

***

Przewodniczący Zarządu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu
(-) Sławomir Zawiślak