Opłatek żołnierzy AK

Dnia 29 stycznia (sobota) w restauracji Nowe Miasto przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 52 w Zamościu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków, sympatyków oraz osób wspierających Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, działający na terenie 4 powiatów byłego województwa zamojskiego oraz części powiatu krasnostawskiego i powiatu lubaczowskiego.

Reklamy

ak

Swoją obecnością zaszczycił nas J.E. ks. biskup Wacław Depo, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który odmówił okolicznościową modlitwę oraz pobłogosławił świąteczny opłatek, którym podzielili się goście obecni na naszym spotkaniu opłatkowym. Wzięli w nim również udział kapelani naszego związku: ks. dr Czesław Galek, ks. prof. Franciszek Greniuk, ks. kanonik Aleksander Siwek.

Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość reprezentowali m.in.: poseł Sławomir Zawiślak – Prezes, Czesława Lesiuk, kpt. Tadeusz Kopeć – Wiceprezes, Andrzej Jaroszyński- Wiceprezes, kpt. Michał Kręglicki – Skarbnik, Marian Petryk, Czesław Wojtowicz, Bronisław Malec, Stanisław Mazur. Byli oczywiście obecni pozostali członkowie naszego związku, weterani, a wśród nich mjr Zbigniew Kruk, autor wspomnień zebranych w książce „Z Armii Krajowej na Sybir” – są to przedstawiciele około 700 członków zwyczajnych, nadzwyczajnych (Młode Pokolenie) i podopiecznych (wdowy i wdowcy po kombatantach) naszego związku. Gościliśmy również Prezesa Stowarzyszenia WIN Oddział w Chełmie, Pana Jana Kowalczuka.

Zaproszenie na nasze spotkanie opłatkowe przyjęli m.in. senator Jerzy Chróścikowski, samorządowcy naszego regionu m.in. Wicestarosta Biłgorajski, Pan Stanisław Schodziński, Wójt Gminy Susiec, Pan Franciszek Kawa, Wójt Gminy Łabunie, Pan Wojciech Turczyn, byli również obecni radni gminni oraz powiatowi, a także przedstawiciel Wójta Gminy Skierbieszów. Gościliśmy także Prezesa Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Zamościu, Pana Marka Splewińskiego.

Dziękujemy chórowi Legenda działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Komarowie za uświetnienie naszego spotkania opłatkowego.

W załączeniu przekazujemy do ewentualnego wykorzystania zdjęcia z naszego spotkania opłatkowego.

***

Sekretariat
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość