29 lutego 2024

Podrobione dokumenty na granicy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwoje cudzoziemców, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami.

Reklamy

 

10 grudnia, w godzinach wieczornych, na granicznym przejściu drogowym w Dorohusku do odprawy, na kierunku wyjazdowym z kraju, pojawiła się 50-letnia obywatelka Ukrainy. Do kontroli granicznej, obok paszportu i prawa jazdy, przedstawiła dowód rejestracyjny auta, którym podróżowała. Funkcjonariusz Straży Granicznej miał jednak wątpliwości, czy wszystkie dokumenty są autentyczne. Szczegółowa analiza wykazała, że ukraiński dowód rejestracyjny pojazdu nie jest prawdziwy.

Kolejne ujawnienie sfałszowanego dokumentu miało miejsce również 10 grudnia wieczorem, na przejściu granicznym w Hrebennem. Tym razem 48-letni obywatel Ukrainy podczas kontroli granicznej, na kierunku wjazdowym do Polski, przedstawił fałszywe „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy….”, w jednej z firm na terenie Warszawy.

Reklamy

W obu przypadkach, osoby zostały zatrzymane. Przedstawiono im zarzuty fałszowania dokumentów i używania ich jako autentycznych. Kobiecie oraz mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 270 § 1 kk).

 

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili w tym roku prawie 700 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.

 

info i fot.: NOSG