13 kwietnia 2024

Podział kompetencji Zarządu Województwa

Lublin

Podczas posiedzenia w dniu 2 grudnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał podziału kompetencji oraz ustalił zakres zadań nadzorowanych przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Sekretarza Województwa i Skarbnika Województwa w następujący sposób:

1. Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

1) Kancelarii Marszałka;

2) Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz przyporządkowanych
mu jednostek organizacyjnych;

3) Biura Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Grabczuk sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

1) Departamentu Promocji i Turystyki;

2) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej.

3. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

1) Departamentu Rolnictwa i Środowiska oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych;

2) Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich;

3) Departamentu Gospodarki i Innowacji;

4) Biura Geodezji oraz przyporządkowanej mu jednostki organizacyjnej.

4. Członek Zarządu – Tomasz Pękalski sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

1) Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych;

2) Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

5. Członek Zarządu – Jacek Sobczak sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Departamentu Mienia, Infrastruktury i Inwestycji oraz przyporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

6. Sekretarz Województwa – Artur Walasek sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą:

1) Departamentu Organizacyjno-Prawnego;

2) Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

3) Filii Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

7. Skarbnik Województwa – Elżbieta Mocior sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Departamentu Finansów.