Ponad 97 mln zł wsparcia dla szpitali na walkę z COVID-19

Wsparcie, jakie otrzymały jednostki ochrony zdrowia i polityki społecznej na walkę z COVID-19 od samorządu województwa lubelskiego to ponad 97 mln zł.

Reklamy

 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się dziś wideokonferencja, podczas której Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podsumował działania Samorządu Województwa Lubelskiego związane z koronawirusem. Chodzi o wsparcie, jakie otrzymały jednostki ochrony zdrowia i polityki społecznej na walkę z COVID-19. Łącznie to ponad 97 mln zł.

Jedna z pierwszych decyzji Samorządu Województwa Lubelskiego związana z COVID-19 została podjęta przez sejmik województwa podczas sesji 24 marca. Wówczas to radni przyjęli tzw. Lubelski Pakiet Antykryzysowy, gdzie pierwszy z filarów dotyczył zdrowia i bezpieczeństwa.

Wstępnie na wsparcie dla szpitali przeznaczono 57 mln złotych. W kolejnych tygodniach kwota ta wzrosła, aż do 72,17 mln złotych.

Środki w kwocie 72,17 mln zł pochodziły z trzech źródeł:

z budżetu WL – 3 mln zł;

z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) – 68,37 mln zł;

z budżetu Państwa – 0,8 mln zł.

 

Kwota 3 mln z budżetu WL wydatkowana była w dwóch transzach. Za tę kwotę został zakupiony sprzęt do walki z pandemią: maseczki, fartuchy chirurgiczne, kombinezony i płyn dezynfekujący. Sprzęt w wysokości 1 mln zł przekazaliśmy 18 placówkom medycznym z naszego województwa, z kolei sprzęt w wysokości ponad 2 mln zł trafił do 20 placówek medycznych.

Kwota z RPO w wysokości 68,37 mln zł została wydatkowana na 4 projekty:

Pierwszy projekt opiewał na kwotę 28,47 mln zł (24,2 mln zł pochodziło z EFRR, 4,27 mln zł z budżetu województwa). Kwota posłużyła wsparciu 6 szpitali wojewódzkich, co pozwoliło na zakupaparatury diagnostycznej i medycznej oraz adaptację pomieszczeń szpitali.

Drugi projekt w wysokości 25,9 mln zł zasilił Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i pozwolił m.in. przygotować 140 miejsc na przyjęcie pacjentów onkologicznych.

W ramach trzeciego projektu w kwocie ponad 7 mln zł zostało dofinansowanych 18 szpitali wojewódzkich. Liderem projektu był Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. Środki pochodziły z większości z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale również z budżetu Państwa i województwa.

Czwarty projekt (7 mln zł) był całkowicie finansowany z EFS. Środki zostały podzielone na 20 szpitali powiatowych i 3 szpitale kliniczne.

8 szpitali z tej listy to dysponenci zespołów ratownictwa medycznego. Za otrzymane pieniądze szpitale zostały doposażone w środki ochrony indywidualnej i materiały medyczne. Tutaj liderem projektu także był szpital w Chełmie.

25 sztuk śluz z wentylacją podciśnienia,

5 tysięcy testów na koronawirusa z krwi,

2 tysięcy testów ze śliny,

10 tysięcy maseczek.

Przekazano także 800 tys. zł jednoimiennemu szpitalowi zakaźnemu w Puławach, dedykowanemu walce z koronawirusem. Kwota pochodząca z budżetu Państwa pozwoliła na zakup:

W przeciwdziałanie skutkom koronawirusa włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS). Do tej pory przeznaczył kwotę w wysokości 516,2 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej, które zostały rozdystrybuowane wśród  44 Domów Pomocy Społecznej.  Ponadto ROPS oczekuje na dodatkowe środki w wysokości 2,5 mln zł na zakup środków ochrony osobistej dla DPS-ów, a także na środki w wysokości prawie 22,8 mln zł w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej”. Podsumowanie środków z ROPS daje kwotę w wysokości niemal 25,8 mln zł.

Łącznie na walkę z COVID-19 samorząd województwa przeznaczył 97,97 mln zł.


Podsumowanie:

Łącznie od początku pandemii COVID-19 samorząd województwa zakupił:

  • Maski – 1 425 950 szt.,
  • Fartuchy – 27 800 szt.,
  • Kombinezony – 63 250 szt.,
  • Płyn dezynfekujący – 3650 szt. (5-litrowe butelki),
  • Gogle – 45 000 szt.,
  • Przyłbice – 18 000 szt.,
  • Czepki – 71 100 szt.,
  • Rękawice – 104 900 szt.,
  • Testy na koronawirusa – 7000 szt.,
  • Śluzy – 25 szt.

 

Dodatkowo samorząd województwa otrzymał dwie darowizny z chińskich Prowincji Hunan i Henan, łącznie było to 60 tysięcy maseczek oraz 10 tysięcy kombinezonów ochronnych.

 

info i fot. UMWL