Powiat hrubieszowski: Prawie połowa kobiet przebadana

4264 z 9157 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie powiatu hrubieszowskiego, wykonało w ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 46,57%).

Reklamy

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Informujemy że 4264 z 9157 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie powiatu hrubieszowskiego, wykonało w ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię (co stanowi 46,57%).

Reklamy

 

Dyrektor

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

im. św. Jana z Dukli

prof. dr hab n. med. Elżbieta Starosławska