30 września 2023

Poznaj nowe kierunki studiów w AZ

Chcesz dowiedzieć się jak wyglądają studia na kierunku prawo oraz rynek sztuki i zarządzanie w kulturze w Akademii Zamojskiej? Już 20 sierpnia Uczelnia organizuje spotkanie, podczas którego dowiesz się  dowiesz się m.in. jak możesz studiować popołudniami, dlaczego aż 50 % zajęć może odbywać się zdalnie oraz jak będą wyglądać zajęcia.

Reklamy

Prawo uznawane jest za prestiżowy kierunek studiów, dający szerokie perspektywy zawodowe. Jednolite studia magisterskie na tym kierunku pozwolą uzyskać wszechstronne wykształcenie przydatne w pracy w wielu zawodach oraz umożliwią ubieganie się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. W trakcie studiów student zyskuje kompleksową wiedzę o obowiązujących przepisach, umiejętności ich interpretacji, stosowania prawa oraz posługiwania się językiem prawniczym. Studia stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności podczas praktyk w sądach powszechnych, prokuraturze, kancelariach adwokackich, kancelariach radców prawnych, kancelariach notarialnych, kancelariach komorniczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające przyłączenie się do grup specjalistów w wybranych gałęziach prawa, a także uzyskają wiedzę w zakresie udziału w różnym charakterze w procesie sądowym, w tym praktyczne umiejętności zachowania się na sali sądowej oraz sporządzania różnych pism procesowych.

Kolejnym kierunkiem, jaki uruchomiła AZ, unikatowym w skali kraju jest rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Studia te przygotowują studentów do pracy m.in. jako: historycy sztuki, muzealnicy, pracownicy galerii, rzeczoznawcy, opiekunowie kolekcjonera, specjaliści sprzedaży internetowej, aukcyjnej oraz analizy i rozwoju rynku sztuki i antykwariusze. Absolwenci studiów I stopnia na tym kierunku otrzymają tytuł licencjata, zaś absolwenci studiów II stopnia tytuł magistra. Absolwenci kierunku rynek sztuki i zarządzanie w kulturze będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym związanym z wystawiennictwem, kolekcjonerstwem, handlem, doradztwem, w muzeach i galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich, placówkach zajmujących się dokumentacją zabytków sztuki, wydziałach kultury administracji państwowej i samorządowej, domach kultury, mediach, domach aukcyjnych i handlu antykwarycznym.

Reklamy

Dla zainteresowanych studiami na tych kierunkach AZ organizuje spotkanie, w trakcie którego będzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące studiów. Spotkanie z kadrą i wykładowcami kierunków prawo oraz rynek sztuki i zarządzanie w kulturze w Akademii Zamojskiej odbędzie się w rektoracie Uczelni przy ul. Pereca 2, 20 sierpnia 2022 r. o godz. 16 w salach konferencyjnych (parter).

Przyjdź, dowiedz się więcej i przekonaj, że warto studiować w AZ!

Reklamy

­

(info i fot. AZ)


Zobacz też:

Tragiczny wypadek podczas czyszczenia rozrzutnika

Tragiczny wypadek podczas czyszczenia rozrzutnika