29 lutego 2024

Przed nami IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i pastorałki”

Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach i Wójt Gminy Hrubieszów zapraszają na IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej KOLĘDY i PASTORAŁKI pod patronatem Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej.

Reklamy

Przegląd odbędzie się 20 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach.

Rozpoczęcie o godz. 11:00.

Reklamy

Główne cele konkursu to kultywowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej, konfrontacje dorobku artystycznego zespołów, doskonalenie warsztatu artystycznego i popularyzacja kolęd i pastorałek.

Każdy – z blisko 20 zespołów – zaprezentuje repertuar składający się z 1 kolędy i 1 pastorałki.

 

Wójt  Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki