19 maja 2024

Przewodów: Szkolili się na zajęciach teatralnych

W dniach 9.08.2013 oraz 10.08.2013 w Domu Kultury w Przewodowie odbyły się zajęcia teatralne dla osób dorosłych.

W 10-godzinnych zajęciach teatralnych uczestniczyło 15 osób. Podczas zajęć uczestnicy mogli zapoznać się z podstawowymi elementami procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, akcja i czas, rozwinąć wrażliwość emocjonalną, koncentracj i wyobraźnię. Próbowali swoich sił w recytacji, ćwiczono elementy techniki aktorskiej, opracowywano scenki teatralne. Na warsztacie był między innymi fragment sztuki Gabrieli Zapolskiej „Moralność  pani Dulskiej”. 

Zajęcia organizowane były w ramach projektu „To nasz czas – integracja w gminie Dołhobyczów”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie „Aktywni” w Przewodowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach I konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO”.


Info i fot. Zarząd Stowarzyszenia „Aktywni” w Przewodowie

źródło: UG Dołhobyczów