Przyszli dyplomaci poznawali realia granicy

Funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej z przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem gościli aplikantów Polskiego Instytutu Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie.

Reklamy

Przyszli dyplomaci odwiedzili przejście graniczne we wtorek (21.05). Goście z Instytutu Dyplomacji w towarzystwie I Sekretarza Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Konsula Marcina Zieniewicza  zapoznali się z ze specyfiką pracy na granicy oraz zadaniami wykonywanymi zarówno przez Służbę Celną, jak i  Straż Graniczną. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem obu służb w formie prezentacji przedstawił kierownik Oddziału Celnego w Hrebennem Tomasz Sanocki oraz komendant Placówki Straży Granicznej w Hrebennem Leszek Surmacz. Zwieńczeniem spotkania była ciekawa dyskusja, w toku której aplikanci zasypali gospodarzy gradem pytań dotyczących m.in. kontroli wizowej, fałszerstw dokumentów, nielegalnego przekraczania granicy, przemytu towarów czy analizy ryzyka. Szczególne zainteresowanie przedstawicieli Polskiego Instytutu Dyplomacji skierowane było na plany związane z umożliwieniem przekraczania granicy przez pieszych turystów oraz związanymi z tym zagrożeniami dla kontroli celnej i granicznej. Wizytę zakończyły podziękowania oraz pamiątkowe fotografie.

Polski Instytut Dyplomacji został powołany 1 października 2012 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych, który misję kierowania Instytutem powierzył Ambasador Katarzynie Skórzyńskiej. Jego głównym zadaniem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych członków polskiej służby zagranicznej poprzez prowadzenie różnorodnych szkoleń skierowanych do pracowników MSZ. Prowadzi także szkolenia dla przyszłych polskich dyplomatów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

 

Źródło i fot. SCRP