Remonty GOK i świetlic wiejskich

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów ogłosiła wszczęcie postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na prace modernizacyjne przy budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Czumów, Dąbrowa, Janki i Masłomęcz. Drugi przetarg ogłosił Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s. w Wołajowicach. Dotyczy on remontu budynku w Wołajowicach – siedziby GOK.

***

Ogłoszenie przetargów związane jest z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Gminę Hrubieszów i GOK na operacje (projekty) pod nazwą: „Modernizacja budynków świetlic w Czumowie, Dąbrowie, Jankach i Masłomęczu” oraz „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach”. Wnioski o przyznanie dofinansowania pod takimi nazwami zostały złożone w marcu br. w odpowiedzi na konkurs w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji z Samorządem Województwa podpisane zostały pod koniec sierpnia br.

W przypadku budynków świetlic zakres prac stanowią roboty budowlane polegające na: demontażu i utylizacji istniejących pokryć azbestowo-cementowych, wykonanie nowych pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rurami i rynnami, wymiana stolarki, docieplenie stropów i ścian metodą lekką mokrą, roboty posadzkarskie, betoniarskie, brukarskie, malarskie (wewnętrzne i zewnętrzne), roboty instalacyjne (elektryczne i sanitarne) wykonane przy tych obiektach, remont ogrodzeń oraz wykonanie obiektu szkieletowego z dachem czterospadowym wspartym na konstrukcji sochowo-ślemieniowej typu archaicznego wraz z pokryciem strzechą (eksponat Chata biesiadna Gotów).

Natomiast w przypadku budynku GOK zakres obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu budynku, wykonaniu elewacji po uprzednim dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnątrz budynku), dobudową podjazdu do istniejących schodów, częściowej wymianie podłóg, oraz wykonaniu prac malarskich wewnątrz, budynku. Ponadto wymianie podlega część armatury sanitarnej i centralnego ogrzewania, oraz ogrodzenie terenu GOK.

Zakończenie prac w obu przypadkach przewiduje się na początek czerwca 2010 r. Termin składania ofert na modernizacje świetlic wiejskich upływa w dniu 19.10.2009 r. (dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem: http://ug.hrubieszow.bip.e-zeto.com i w Urzędzie Gminy Hrubieszów). Natomiast termin składania ofert na remont budynku GOK upływa w dniu 21.10.2009 r. (dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem: www.gok-wolajowice.pl i w Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach).

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009