25 czerwca 2024

Rolnik – człowiek sukcesu

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnik – człowiek sukcesu”.

Reklamy

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa Konkurs Rolnik – człowiek sukcesu ma przynieść plon w postaci fotograficznej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Bardzo liczymy na fotografie, na których zostaną pokazani rolnicy, korzystający z nowoczesnych maszyn i urządzeń, hodujący zwierzęta w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach itp. Zależy nam także na zdjęciach pokazujących prace polowe.

Reklamy

Fotografie, które napłyną do Agencji będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Reklamy

Szczególnie interesują nas gospodarstwa rolników, którzy zrealizowali inwestycje dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jesteśmy na półmetku wdrażania tego największego w dziejach Polski Programu wsparcia inwestycyjnego dla rolnictwa i wiele jego efektów już widać w całym kraju. Mile widziane będą też fotografie pokazujące piękno
krajobrazów wiejskich oraz prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi polskiej. Pokażmy jak bardzo pozytywne przemiany zachodzą na polskiej wsi!

Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały następujące nagrody:

Nagroda I – 4000 PLN
Nagroda II – 2000 PLN
Nagroda III – zestaw upominków promujących PROW 2007-2013

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia spełniające następujące wymagania:

• Zdjęcia zapisane na płycie CD należy przesłać pocztą do dnia 30 września 2011 na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Komunikacji Społecznej
Ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
Z dopiskiem:
Konkurs fotograficzny „Rolnik- człowiek sukcesu”.

• Zdjęcia w formacie JPG lub TIFF powinny mieć „rozmiar” 1200×1600 pikseli i „wielkość” nieprzekraczającą 1MB w formacie JPG lub TIFF;

• Do koperty, oprócz dysku CD, należy włożyć wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i pozostałe wymagane dokumenty. Są one dostępne wraz z Regulaminem konkursu na
stronie: www. arimr.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl
oraz
wieslaw.stefaniak@ arimr.gov.pl
i pod tel. 22 318 41 86