23 kwietnia 2024

Seniorzy w akcji

„Seniorzy w akcji”, to konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs polega na tym, że Animator 60+ i Animator do 35 roku życia składają list intencyjny do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i na podstawie tychże listów Animatorzy są oceniani i zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Spotkania te miały miejsce w czterech miastach: w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie w dniach 26 kwietnia -13 maja. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej.

I tak, Nasze Animatorki Weronika Siatka i Agnieszka Gągoł złożyły taki list intencyjny, ich projekt znalazł się wśród 91 projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu dotacyjnego. Pozytywnie przeszły ocenę przeprowadzonych rozmów i znalazły się wśród 36 najbardziej interesujących pomysłów na projekty zgodnych z celami konkursu dotacyjnego. Kolejny etap, to udział w 3-dniowych warsztatach przygotowujących do złożenia wniosku o dotację. Warsztaty odbyły się 13 -15 czerwca 2013 w Warszawie w których uczestniczyły animatorki i pierwszego dnia uczestniczyła również Danuta Kloc przedstawiciel instytucji wspierającej. Sporą część grupy stanowiły osoby młode, które wspólnie ze starszymi Animatorami zgłosiły pomysł na działanie społeczne. Na wyróżnienie zasługuje też fakt, iż wśród Animatorów 60+ pojawiło się całkiem liczne grono aktywnych panów.

Warsztaty były okresem wytężonej pracy, wymiany doświadczeń i stawiania pytań. Wszystko po to, aby dopracować pomysł, poszukać nowych inspiracji i nowatorskich rozwiązań. Animatorzy do swojej dyspozycji sztab ekspertów z różnych dziedzin: animatorów kultury, socjologów, artystów, gotowych odpowiedzieć na każde pytanie, podzielić się doświadczeniem, udzielić praktycznych wskazówek.
 
Warsztat ten stanowił dobry wstęp do analizy i sprecyzowania odpowiedzi na pytania o cel i rezultaty projektu, jego odbiorców i charakter poszczególnych działań. Wiele czasu poświęciliśmy dopracowaniu pomysłów na projekt. Skutecznej pracy w tym obszarze służył warsztat diagnozy lokalnej. Pozwolił on przyjrzeć się swojemu otoczeniu. Generator Pomysłów, to warsztat kreatywny, podczas którego Animatorzy przyglądali się szczegółowo każdemu z etapów jego realizacji – planowali działania, przewidywali trudności, projektowali dobre rozwiązania.

Podczas warsztatów Animatorzy pracowali w zespołach, przy budowaniu fundamentów dobrej współpracy, uwrażliwieniu na ważne aspekty pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i pracy w zespołach międzypokoleniowych. 
 
Łyk  inspiracji zapewniły warsztaty twórcze  – Aga Brwi zaprosiła uczestników do sitodrukowo-szablonowych działań plastycznych, Ania Płachecka i Ala Szulc zdradziły tajniki tworzenia filmów animowanych i poklatkowych, zaś grupa Kwiatki Bratki zachęciła do twórczego ogrodnictwa. Podczas Targowiska Pomysłów uczestnicy mieli okazję porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin: wolontariatu, performensu, pracy z dziećmi, inicjatyw sąsiedzkich czy wykorzystania fotografii w działaniach społecznych. Warsztat z promocji zachęcał do korzystania z ciekawych i niestandardowych rozwiązań  w tej materii.

Warsztaty zostały zorganizowane  w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Tekst i fot. Danuta Kloc