17 czerwca 2024

Sesja Rady Gminy Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W dniu 25 czerwca 2009 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Hrubieszów. Podczas obrad dokonano oceny działalności OSP i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

Do najważniejszych, podjętych uchwał zaliczyć należy:

Reklamy

a) zmiany w budżecie gminy;

b) uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach” do kwoty 500 tys. zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;

Reklamy

c) uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę dotacji celowej w roku 2009 dla Powiatu Hrubieszowskiego na:
– budowę nawierzchni asfaltowej na drogach powiatowych w miejscowościach Nowosiółki i Kosmów (50 tys. zł),
– budowę chodnika w Dziekanowie (20 tys. zł),
– budowę chodnika w Szpikołosach (20 tys. zł),
– wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarach powiatów: hrubieszowskiego, krasnostawskiego i włodawskiego” (2,3 tys. zł);

d) uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w następujących gminnych szkołach podstawowych: Czerniczyn, Husynne, Mieniany, Stefankowice, Ślipcze oraz ZSP w Moniatyczach. Ponadto jako inną formę wychowania przedszkolnego wyznaczono Punkt Przedszkolny przy SP w Stefankowicach.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając

Hrubieszow LubieHrubie 2009