25 czerwca 2024

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy NOSG

9 lipca w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy SG.

Reklamy


Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Waldemar Skarbek.

Błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielili: dziekan prawosławny SG ks. kpt. SG Adam Weremijewicz oraz kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Mirosław Kurjaniuk.

Reklamy

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG by zimą powrócić do służby w ochronie granicy państwowej.

W trakcie uroczystości wręczono również akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG, odebrało z rąk płk SG Waldemara Skarbka – Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 19 funkcjonariuszy NOSG. 

Reklamy

Uroczystość odbyła się w obecności kadry kierowniczej Oddziału oraz w asyście pocztu sztandarowego NOSG.

 

 Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  • o nieposzlakowanej opinii,
  • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
  • która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.
 
 
 
źródło i fot. NOSG