Sołtysi w gminie Mircze

Gmina Mircze

Reklamy

W dniu 9 lutego br. wyborami w Rulikówce zakończyły się trwające od początku lutego wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Mircze. Mieszkańcy gminy wybrali w swoich sołectwach 28 sołtysów i 29 Rad Sołeckich.

Różnica pomiędzy ilością nowo wybranych Sołtysów, a ilością Rad Sołeckich wynika z faktu, iż w sołectwie Małków wybierano tylko Radę Sołecką, gdyż Pani Sołtys Halina Gałek objęła urząd sołtysa w 2010 roku i zgodnie ze statutem sołectwa jej kadencja wynosi 4 lata.

Wśród wybranych sołtysów mamy z jednej strony rekordzistów którzy urząd sołtysa sprawują od wielu lat jak np. Pan Janusz Mielniczuk Sołtys Starej Wsi od 22 lat, czy też sołtysi z nieco mniejszym stażem jak Pani Maria Nagadowska Sołtys Rulikówki, Pan Ryszard Zwolak Sołtys wsi Górka– Zabłocie, Pan Henryk Kobel Sołtys wsi Prehoryłe. Z drugiej strony mamy Sołtysów, którzy obejmują ten urząd po raz pierwszy tj.:
Burdzań Anna – Mircze
Kwiatkowska Aneta – Andrzejówka
Olejnik Elżbieta – Wereszyn
Pacaj Marzena – Miętkie
Stankiewicz Teresa – Kryłów Kolonia
Wszoła Małgorzata – Radostów
Pieczykolan Waldemar – Łasków
Polak Zbigniew – Marysin
Wójcik Adam – Modryń Kolonia.

Wybór na Sołtysa to dowód zaufania społecznego, a więc zaszczyt, a z drugiej strony obowiązek i nieraz żmudna praca w terenie. Życzymy zatem Sołtysom nowicjuszom jak i tym z wieloletnim stażem, sukcesów i wytrwałości na tym odpowiedzialnym stanowisku.

Pełny wykaz sołtysów z terenu Gminy Mircze:

(Lp. Nazwisko i imię Miejscowość)
1. Rutkowski Wiesław Ameryka
2. Kwiatkowska Aneta Andrzejówka
3. Kukiełka Robert Borsuk
4. Kołtunicki Marian Dąbrowa
5. Zwolak Ryszard Górka
6. Wieczorek Ryszard Kryłów
7. Stankiewicz Teresa Kryłów – Kolonia
8. Pieczykolan Waldemar Łasków
9. Gałek Halina Małków
10. Przyczyna Anna Małków – Kolonia
11. Polak Zbigniew Marysin
12. Pacaj Marzena Miętkie
13. Sidor Tadeusz Miętkie – Kolonia
14. Burdzań Anna Mircze, ul. Kościelna
15. Sokal Jan Modryniec Wschodni
16. Smoleń Wawrzyniec Modryniec Zachodni
17. Stańczak Mieczysław Modryń
18. Wójcik Adam Modryń – Kolonia
19. Piwiński Jacek Mołożów
20. Mazur Henryk Mołożów – Kolonia
21. Wszoła Małgorzata Radostów
22. Nagadowska Maria Rulikówka
23. Kobel Henryk Prehoryłe
24. Jarczak Sławomir Smoligów
25. Serwatka Stanisław Szychowice
26. Łukasiewicz Gustaw Tuczapy
27. Nosal Bogdan Wiszniów
28. Olejnik Elżbieta Wereszyn
29. Mielniczuk Janusz Stara Wieś

***

Info i foto:
UG w Mirczu