SP z Horodła w programie Socrates Comenius

W 2005 roku Szkoła Podstawowa w Horodle nawiązała kontakt za szkołami partnerskimi ze Słowacji, Portugalii i Hiszpanii. Efektem tej współpracy było przygotowanie projektu „Tradycyjne święta i świętowanie”, opracowanego w ramach programu Socrates Comenius.

Reklamy

Celem tego projektu jest:
– poszerzenie ogólnej wiedzy uczniów o Europie i jej mieszkańcach,
– poznanie tradycji i kultury innych narodów,
– zwiększenie u wszystkich uczestników projektu motywacji do nauki języka angielskiego,
– wykorzystanie technologii informatycznej w procesie wymiany informacji,
– zintegrowanie wszystkich podmiotów współpracujących przy realizacji projektu.

Uczniowie naszej szkoły zakładają konta e-mail, które wykorzystają do utrzymania kontaktu z rówieśnikami ze szkół zaprzyjaźnionych. Opracowujemy także stronę internetową w wersji angielskiej, aby dostarczyć naszym partnerom z państw unijnych jak najwięcej informacji na temat naszej szkoły. W ubiegłym roku delegacja naszej szkoły złożyła wizytę w partnerskiej szkole w hiszpańskiej Batei i w Starym Tekovie, w tym roku planujemy wyjazd do Portugalii i Hiszpanii.

Agnieszka Łaskarzewska
SP w Horodle