17 kwietnia 2024

Spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej z Państwową Służbą Migracyjną Ukrainy

W dniach 16-19 kwietnia 2013 r. w m. Baranów Sandomierski, Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG w Warszawie wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej zorganizował spotkanie przedstawicieli Straży Granicznej z Państwową Służbą Migracyjną Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono zasady wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń z organami odpowiedzialnymi na terytorium Ukrainy za realizację działań powrotowych cudzoziemców, w szczególności związanych z praktyczną realizacją: Umowy między Ukrainą a Wspólnotą Europejską o readmisji z dnia 18 czerwca 2007 r.  W trakcie spotkania uszczegółowiono także protokół wykonawczy do ww. umowy readmisyjnej.

Przedsięwzięcie realizowano w ramach Priorytetu 3 „Wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców – cz. IV” Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.


Źródło i fot. NOSG