22 lutego 2024

Spotkanie robocze samorządów

Hrubieszów

Reklamy

14 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się spotkanie robocze lokalnych samorządów poświęcone gospodarce odpadami na terenie aglomeracji hrubieszowsko – tomaszowskiej.

Na terenie tych powiatów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami planowana jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Łaskowie (gm. Mircze) i Rogóźnie (gm. Tomaszów Lubelski).

Reklamy

Na ten cel gmina Mircze otrzymała z Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie w kwocie 15 mln. zł, a Tomaszów 28 mln. zł.

Spotkanie zorganizowane przez Starostę Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę miało na celu wypracowanie zasad współpracy samorządów powiatu hrubieszowskiego przy realizacji wspólnej inwestycji, która w świetle nowych ustaw dotyczących gospodarowania odpadami pozwoli rozwiązać problem związany ze zbiórką, segregacją, przetwarzaniem i składowaniem odpadów, a także obniżyć koszty ponoszone przez mieszkańców Hrubieszowszczyzny związane z odbieraniem odpadów.

W najbliższym czasie zostaną sprecyzowane zasady współpracy i określone spodziewane korzyści.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tadeusz Garaj, Wójt Gminy Dołhobyczów Józef Demendecki, Wójt Gminy Uchanie Maria Gumieniak, Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, Sekretarz Starostwa Powiatowego Tomasz Ożóg, Sekretarz Gminy Hrubieszów i jednocześnie Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Tadeusz Bodak oraz oddelegowani pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Trzeszczany.

Następne spotkanie przewidziane jest pod koniec czerwca.