Szkwał nad jeziorem w Nieliszu – ćwiczenia

W dniach 29 – 30 sierpnia odbyły się ćwiczenia kryzysowe na wypadek wystąpienia szkwału na zbiorniku wodnym w Nieliszu.

Reklamy

W dniach 29 – 30 sierpnia 2020 r. w Nieliszu odbyły się ćwiczenia kryzysowe z udziałem Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz żołnierzy WOT. Wszyscy wspólnie ćwiczyli na wypadek wystąpienia szkwału na zbiorniku wodnym w Nieliszu.

Scenariusz ćwiczenia zakładał wystąpienie w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych silnego szkwału na zbiorniku wodnym w Nieliszu, w wyniku którego zostały poszkodowane osoby pływające kajakami i łodziami. Wiele jednostek wodnych zostało wywróconych, a znajdujące się w nich osoby znalazły się w wodzie.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie współpracy z Policją, Strażą Pożarną (PSP, OSP) oraz WOPR, a także z gminnym i powiatowym centrum zarządzania. Dodatkowo służby wraz z WOT pokazały możliwości swojego działania w określonej sytuacji kryzysowej.

Ponadto żołnierze OT z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej doskonalili umiejętności takie jak: poszukiwanie osób zaginionych, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, segregacji medycznej oraz transportu medycznego do odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego, czy też budowy stanowiska dowodzenia akcją. Dodatkowo szkolili się z prawidłowego wykorzystywania sprzętu będącego w dyspozycji innych służb np. łodzie ratownicze.

– Tego typu ćwiczenia są doskonałą okazją do realizacji współpracy między WOT  a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Możemy się od siebie wiele nauczyć. Nasze wspólne szkolenia to okazja do poznania własnych możliwości – ludzi, sprzętu. Dla nas szkolenie się z innymi służbami jest bardzo ważne, gdyż w momencie wystąpienia prawdziwej sytuacji kryzysowej wiemy że możemy na sobie nawzajem polegać, wiemy jak działać, że mamy wypracowany system wspólnego działania – powiedział dowódca kompanii logistycznej 2LBOT kpt. Hubert Ilczuk, który jednocześnie był dowódcą ćwiczenia.

 Tego typu ćwiczenia są bardzo ważną częścią systemu szkoleniowego żołnierzy obrony terytorialnej. To okazja do zdobycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń. Istotnym aspektem takich szkoleń jest również budowa relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie żołnierzy OT z innymi służbami ratowniczymi podczas katastrof i sytuacji kryzysowych.

Poprzez realizowanie wspólnych ćwiczeń służby w sposób praktyczny wypełniają postanowienia porozumień zawartych z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej o wzajemnej współpracy. Takie porozumienia zostały zawarte w tym roku min. z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.


info i fot. 2LBOT