18 lipca 2024

Trubadurzy – Wiejscy Animatorzy Kultury

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla 15 osób w zakresie animacji i integracji. Przeszkoleni, mieliby następnie zorganizować 5 małych imprez w różnych miejscowościach gminy, angażując do tego mieszkańców i zapewniając czynny udział dzieci.

Wniosek z terenu Gminy Hrubieszów w ramach działania 7.3 PO KL złożył Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s. w Wołajowicach. Dotyczy on projektu pn.: „Trubadurzy – Wiejscy Animatorzy Kultury”. Jego wartość również wynosi niemal 50.000 zł i podobnie jak powyższy projekt zakłada 100% udział z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla 15 osób w zakresie animacji i integracji. Przeszkoleni, mieliby następnie zorganizować 5 małych imprez w różnych miejscowościach gminy, angażując do tego mieszkańców i zapewniając czynny udział dzieci. Realizację projektu kończyłaby się 2 dużymi imprezami integracyjnymi.

Reklamy

Jeżeli uda się otrzymać środki z EFS w ramach PO KL, projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 30 października 2010 roku.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Hrubieszow LubieHrubie 2009